Nieuw beleid uitbreidingsmogelijkheden bedrijven in buitengebied

Bronckhorst - Gelderse gemeenten kregen in 2017 meer beleidsvrijheid van de provincie voor uitbreidingsmogelijkheden (bedrijfsgebouwen) van niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. Het gaat in de gemeente dan om bedrijven met de bestemming 'Bedrijf'. Denk aan loonbedrijven en aannemers. Als een uitbreidingsplan van zo'n bedrijf voldoet aan de eisen van de provincie, dan kan de gemeente de voorwaarden zelf lokaal invullen. Bronckhorst heeft hiervoor nu nieuw beleid opgesteld.

Onder de huidige provinciale wetgeving geldt bijvoorbeeld dat uitbreiding die leidt tot bedrijfsbebouwing groter dan 1.000 vierkante meter, alleen onder voorwaarden is toegestaan als verplaatsing naar een bedrijventerrein niet mogelijk is. Eén van de voorwaarden voor medewerking is een goede landschappelijke inrichting op de bedrijfslocatie in de betreffende gemeente. Bedrijfsuitbreiding in het buitengebied heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit. Ons nieuwe beleid is erop gericht dat de initiatiefnemer het verlies in kwaliteit in de buitenruimte van Bronckhorst als gevolg van de uitbreiding van zijn bedrijf compenseert. Bijvoorbeeld door sloop van een agrarische gebouw op een andere locatie in onze gemeente. De sloopeis is gekoppeld aan de soort bedrijfsuitbreiding, de omvang van de uitbreiding, de mate van gebiedsgebondenheid en de ligging van het bedrijf in het buitengebied. Met het nieuwe beleid kunnen we verzoeken om bedrijfsuitbreiding uniform beoordelen op haalbaarheid.

Behoefte aan uitbreiding

Uit gesprekken die we voerden met eigenaren van de betreffende bedrijven blijkt dat er behoefte is aan meer bedrijfsgebouwen en buitenopslag. Loonwerkers willen daarnaast graag hun dienstenpakket verbreden. Zij richten zich tegenwoordig, naast de agrarische sector, ook op bosbouw, slootonderhoud, machinebouw, bestrating en sloopwerk. Daardoor, maar ook door grotere machines en voertuigen, hebben zij behoefte aan meer ruimte voor stalling van voertuigen en buitenopslag. Het beleid geldt niet voor alle bedrijven in het buitengebied, maar is dus specifiek bedoeld voor die bedrijven die in het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Bronckhorst' en onze veegplannen de bestemming 'Bedrijf' hebben.

Meer berichten