Hoogspanningsdraden kunnen de grond in

Zutphen - "We weten nu zeker dat de hoogspanningskabels die veel te dicht bij de huizen hangen, onder de grond kunnen. We zijn allemaal blij met dat goede nieuws!," zegt voorzitter Gemmie ten Velde van Zutphen Ontspant. "Als stichting die wil dat de kabels verdwijnen en als stichting die wil dat er daar een parkachtig gebied komt voor ontspanning. Van hoogspanning naar ontspanning, dat klinkt goed!"

"De gemeente Zutphen heeft Tennet, die de elektriciteit regelt, de mogelijkheden laten onderzoeken. De resultaten van het onderzoek zijn gunstig voor ons allemaal. Overal kan een nieuwe kabel met nieuwe graaf- en boortechnieken onder de grond in Warnsveld, Zutphen en Leesten. Dat is goed nieuws! De nieuwe kabel kan diep genoeg liggen, dat er geen risico meer is van straling en van verhoogde concentraties van fijstof en het heeft minimaal tot geen effect op de ecologie. Dat weten we nu zeker!"

Sinds november 2018 staat de gemeente Zutphen officieel op een lijst van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Elektriciteitskabels boven woonwijken, daar zit risico aan. Dat wil de poltiek niet langer, nu niet en zeker niet voor toekomstige generaties. Ten Velde "En daarom is er een nieuwe financiële regeling gekomen voor zestig gemeenten. En daarom staan wij op de lijst."

Gunstig voor Zutphen is dat het Rijk het grootste deel van de kosten voor zijn rekening neemt (80%). En met de huidige lage rente kan Zutphen wellicht een regeling treffen om haar deel te financieren. En misschien kan er co-financiering komen. "Wij hebben goede hoop dat het er nu toch van gaat komen: de kabels onder de grond en weer een prachtig zicht op de historie van Warnsveld en Zutphen, het beschermd dorpsgezicht, de huizen en de torens. En misschien met een parkachtig gebied voor recreatie, plasdras en stedeljk groen. Met een klimaatadaptieve inrichting en energieneutraal. Samen bedacht met inwoners, eigenaren, ondernemers en bestuur. Bij gebruik van de werkzaamheden en het onderhoud wil TenneT samenwerken en gebruik maken van lokale ondernemers. Ook dat is goed nieuws! Binnenkort gaan we informatiebijeenkomsten houden om de ideën van de buurtbewoners, grondeigenaren, ondernemers en organisaties te horen. Wij willen veel mensen betrekken bij de ontwikkeling van plannen voor het gebied waar de nieuwe kabel ondergronds gaat. In goed overleg met de gemeente Zutphen en de organisaties die er mee te maken gaan krijgen. Dat gaat goed komen! Van hoogspanning naar ontspanning! Wil je er meer van weten of met ons meedoen?"

De stichtingen hebben samen een nieuwe site: www.zutphenontspant.nl

Meer berichten