Gemeente/ politiek

Saxion-studenten aan de slag voor gastvrije binnenstad in Zutphen

Zutphen - Ruim honderd propedeusestudenten Bestuurskunde en Ruimtelijke Ontwikkeling waren de afgelopen 2,5 maand druk bezig met het bedenken van plannen voor verbetering van de gastvrijheid van de Zutphense binnenstad.

Binnen de context van het beleidsprogramma 'Investeren in de binnenstad' gingen de studenten medio februari aan de slag. Hun opdracht was om voor één van de vier centrale entreegebieden (Stationsgebied, Polsbroek, Poort van Zuid en IJsselkade) een oplossing te bedenken waarmee de binnenstad nog gastvrijer wordt.

Er werd gewerkt in groepen van 3 studenten, zodat Zutphen meer dan 30 voorstellen mocht verwachten. Wethouder Annelies de Jonge nam de plannen op 10 april symbolisch in ontvangst in de Warnsveldzaal van het (oude) stadhuis. Vooraf hadden alle studenten hun voorstel gepitcht aan medewerkers van de gemeente. Zij beslissen welke plannen worden gepresenteerd aan de wethouder. De wethouder mag aangeven welk voorstel haar het meest aanspreekt.

Waarom doet de gemeente Zutphen mee?
De gemeente Zutphen werkt met inwoners en bedrijven aan een aantrekkelijke binnenstad. Het speerpunt Investeren in de binnenstad is een speerpunt waarlangs de gemeente werkt aan een sterk sociaaleconomisch profiel. De binnensteden veranderen van plek waar je moet zijn voor boodschappen, naar een plek waar je wilt zijn. Van alleen winkelgebied naar een centrum waar je graag wilt verblijven, wonen en ontmoeten. De bereikbaarheid blijft onverminderd belangrijk. Duurzaamheid en de toepassing van verzamelde data vragen meer aandacht in het binnenstadsbeleid.

Zutphen wil de komende jaren het sociaaleconomisch profiel van de gemeente versterken. Op diverse plekken in de binnenstad is samengewerkt om de stad mooier te maken via verlichting, bestrating, fietsparkeerplaatsen, verwijderen van graffiti, versiering en gevelverbetering. Vooral de samenwerking onderling heeft een forse impuls gegeven. Met de actielijnen 'gastvrijheid', 'cultuur en erfgoed' en 'Poorten van de Stad' is gewerkt aan het verder versterken van de aantrekkingskracht van de binnenstad van Zutphen.


Studenten worden voorbereid op het werken in de praktijk in Saxion stadsLAB
De studenten Bestuurskunde en Ruimtelijke Ontwikkeling van Saxion werken vanaf hun eerste jaar veel in de praktijk. Zo leren zij hoe hun werk er later écht uitziet. Vanaf het tweede jaar werken ze voor bijna de helft van de tijd in het zogenaamde stadsLAB. De studenten werken dan aan heel veel verschillende opdrachten. Daar werkt een keur aan opdrachtgevers binnen en buiten de regio aan mee: o.a. overheid, bedrijfsleven en bewonersorganisaties. Ook belangstelling om eens een opdracht door studenten uit te laten voeren?

Kijk op www.saxion.nl/stadslab

Meer berichten