Gemeente/ politiek

Herinrichting Lange Hofstraat

Zutphen - Als de gemeenteraad akkoord gaat met het ontwerp en de kosten, dan kan uiterlijk begin volgend jaar de schop in de grond van de Lange Hofstraat. De herinrichting van deze verbindingsweg is de eerste stap van een grote metamorfose van de binnenstad.

Door de herinrichting en de latere aanpak van 's Gravenhof wordt het stadshart vergroot en krijgt het een andere functie. Waar nu de auto centraal staat, komt na de metamorfose het accent te liggen op meer levendigheid in de stad.

De herinrichting zorgt voor een betere bereikbaarheid en toegang naar de binnenstad. De focus komt hierbij te liggen op voetgangers en fietsers. De stoepen worden breder en de rijbaan smaller. De rijbaan komt iets hoger te liggen, om het hoogteverschil met de stoepen te verkleinen. De huidige stenen van de weg worden hergebruikt in de stoepen. Deze worden hierdoor gelijkmatiger en prettiger om op te lopen. Ook krijgen de stoepen schuine randen, wat laden en lossen vergemakkelijkt. Tijdens de uitvoering van dit project wordt uitdrukkelijk gekeken naar mogelijkheden voor klimaatadaptatie, waaronder bijvoorbeeld afkoppelen van regenwater en vergroening. Verder is er aandacht voor een zorgvuldige inpassing van de kelderluiken. Per luik wordt de staat van de constructie in beeld gebracht en bekeken hoe deze kan worden hersteld/vernieuwd.

Planning
Het ontwerp van de Lange Hofstraat is tot stand gekomen in overleg met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Als de gemeenteraad akkoord is, kan de aanbestedingsprocedure starten. De uitvoering begint in oktober en november van dit jaar of anders in maart of april volgend jaar. Als de werkzaamheden het laatste kwartaal plaatsvinden dan houdt de gemeente rekening met Bokbierdag en de intocht van Sinterklaas. Mocht de uitvoering volgend jaar plaatsvinden dan zal rekening worden gehouden
met Koningsdag. De herinrichting van de Lange Hofstraat is geraamd op € 340.000,-.

's Gravenhof
Naast de herinrichting van de Lange Hofstraat wil de gemeente 's Gravenhof en Vispoortplein een metamorfose geven. Op maandag 15 april is hierover een informatieavond. Dan wordt het schetsontwerp gepresenteerd. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling en versterking van het historische plein en het Vispoortplein. Doel van deze ontwikkeling is dat 's Gravenhof een levendige en aantrekkelijke plek en entree wordt van de binnenstad vanuit het zuiden.

Meer berichten