Mariaportaal na restauratie 1991.  Vooraan boven beeld St. Walburga.
Mariaportaal na restauratie 1991. Vooraan boven beeld St. Walburga. (Foto: )
Historisch Zutphen

Het Mariaportaal van de Walburgkerk in Zutphen

Tot voor kort werden drie ingangen voor verschillende doeleinden gebruikt. De achterzijde was in de zomer open voor toeristen. Vandaaruit vertrokken de rondleidingen. Het Mariaportaal werd op zondag gebruikt voor de kerkgangers en de torendeur voor bijzondere gelegenheden. Nu is de torendeur de hoofdingang.


Naar aanleiding van de restauratie eind 1800 stond in een krant daarover een artikel. "Elke gotische kerk heeft men de vorm gegeven van een liggend kruis waarvan de top op het oosten is gericht vanwaar het licht der wereld is gekomen. Volgens de overlevering bevond Maria zich aan de rechterkant van het kruis op de Calvarieberg en Johannes links. Daarom staat het Mariaportaal aan de noordzijde van de kerk en stond de rechterzijde van de kerk onder bescherming van Maria en de linker, de zuidelijke, onder die van Johannes. In het eerste deel zaten de vrouwen en in het laatste de mannen." Heel lang hadden in sommige kerken de vrouwen en mannen gescheiden zitplaatsen.


Bij een restauratie omstreeks 1900 was dit portaal in verval. Er was een zolder in gemaakt en aan kerkzijde dichtgemetseld. Een brandspuit en de lijkwagen van de diaconie stonden er in. Na het verwijderen van de zoldering vond men gewelfschilderingen.

Ter gelegenheid van een volgende restauratie in 1991 stond in de krant een artikel van de stadsarchivaris Jaap Riemens. Deze vertelt dat die eerdere restauratie nogal wat tumult veroorzaakte. Daarbij wordt een beschadigd Mariabeeld aangetroffen dat wordt gerestaureerd in Roermond bij de bekende architect Dr. Cuypers en Co. In maart 1893 is het beeld weer te zien in Zutphen. Dan begint de ellende. Er zijn nogal wat mensen in de Hervormde Gemeente die vinden dat een Mariabeeld niet in een protestantse kerk hoort te staan. Ook diverse kranten bemoeien er zich mee. Zo staat in de Amsterdammer dat iedere protestant diepst verontwaardigd moet zijn als men niet alleen restaureert maar boven de hoofdingang een Mariabeeld met kind plaatst. Als in 1903 het Mariaportaal de officiële ingang wordt laait de strijd nog een keer heel hoog op. Maar luwt ook weer. Nu is het deze bijzondere entree niet meer als zodanig in gebruik. Jammer.

Door A.C.H. ter Hoek

Meer berichten