Afwisselende agenda voor gemeenteraad

Brummen/ Eerbeek – Op donderdag 28 maart komt de gemeenteraad bijeen om besluiten te nemen. Er staan ditmaal vier voorstellen op de agenda. De raadsvergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom. Inspreken tijdens de vergadering is niet mogelijk. Dit kan tijdens de raadsfora.

Op de agenda staan enkele vaste punten, zoals een lijst van ingekomen stukken. Twee voorstellen zijn een 'hamerstuk'. Over zo'n voorstel zijn de partijen het tijdens het raadsforum al eens. Ze gaan er daarom waarschijnlijk niet meer over in gesprek. Het gaat om de vaststelling van een nieuwe beheerverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen en de verlenging van de overeenkomst met de accountant voor één jaar


Bespreken en besluiten

Over een ander voorstel gaan de raadsleden wel in gesprek. Daarna nemen ze een besluit. Het gaat om het vernieuwen van het gladheidsbeleidsplan. Daarin staat opgeschreven welke uitgangspunten de gemeente heeft voor het strooien bij gladheid? Het oude plan is namelijk verlopen en daarom moet de gemeenteraad een actueel plan vaststellen. Het voorstel gaat uit van het vertrouwde uitgangspunt om bij gladheid vooral de hoofdwegen te strooien, evenals belangrijke fiets- en schoolroutes, routes voor bussen en nooddiensten en wegen naar zorginstellingen en huisartsen. Voor voetpaden bij seniorencomplexen stelt de gemeente zoutbakken beschikbaar.

Het vierde agendapunt dat op de agenda staat is de benoeming van het raadslid de heer L. Tuiten als lid van de werkgeverscommissie.

U vindt de vergaderstukken op www.brummen.nl/gemeenteraad. Wilt u ze liever op papier lezen? Dan kunt u de stukken inzien in het gemeentehuis in Brummen en bij het Eerbeekse Servicepunt.

Meer berichten