GroenLinks: 'meer parkeerplekken voor de fiets!'

Zutphen - GroenLinks wil meer parkeervoorzieningen voor fietsen in en rond de binnenstad. "Langs de meest gebruikte fietsroutes naar de binnenstad kunnen er zeker honderdvijftig zogenoemde 'fietsnietjes' bijkomen zonder het straatbeeld aan te tasten", aldus raadslid Dolf Logemann en forumlid Casper Jansen. "Aan die fietsnietjes kunnen minimaal driehonderd fietsen veilig en netjes worden gestald."

Fietsnietjes is de populaire naam voor de metalen standaards die ook nu al her en der in en rond de binnenstad staan. GroenLinks levert er ook een overzicht bij van de meest voor de hand liggende plekken. De raadsfractie van GroenLinks zal hiertoe in de eerstkomende raadsvergadering een voorstel doen.

Toen GroenLinks een aantal jaren geleden ook al een voorstel deed voor extra parkeervoorzieningen voor de fiets is het aantal 'fietsnietjes' in eerste instantie fors uitgebreid. Bij de herinrichting van de Groenmarkt zijn er ook weer veel nietjes weggehaald. In het voorstel van GroenLinks komen die nietjes terug en wordt ook elders het aantal uitgebreid.

GroenLinks Zutphen wil het fietsverkeer van en naar de binnenstad bevorderen. "Zutphen heeft het ideale formaat om als inwoner van deze plaats, maar ook vanuit de Hoven, Warnsveld en Eefde op de fiets naar de binnenstad te gaan", aldus de beide GroenLinksers. Fietsen is niet alleen goed voor het milieu, maar zeker ook goed voor de gezondheid. Fietsnietjes op plaatsen waar nu nog fietsen kriskras door elkaar worden geplaatst helpen bovendien mee om de stad netjes te houden.

GroenLinks haakt met haar voorstel in op de beleidsnota 'Mobiliteit in de Binnenstad' van verkeerswethouder Harry Matser (eveneens GroenLinks), die deze maand door de voltallige gemeenteraad werd aanvaard. In deze notitie wordt de koers uitgezet voor het verkeer in en rond de binnenstad. De binnenstad wordt in de toekomst nog beter ingericht voor voetgangers en fietsers. Pleinen worden zo veel mogelijk autoluw gemaakt (voor de binnenstadbewoners wordt gezocht naar vervangende parkeergelegenheid). De bevoorrading van de winkels gebeurt in de toekomst zoveel mogelijk met behulp van elektrische wagentjes van de Stadsdistributie. Daarmee ontstaat een levendige en economisch florerende binnenstad waar het winkelende publiek en de vele toeristen meer nog dan nu kunnen genieten van het ruime winkelaanbod en het monumentale karakter van het centrum.

Actieve leden van GroenLinks zijn zaterdag 16 maart in de binnenstad aanwezig vanwege de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap. Zij gaan in gesprek met bewoners over de toekomst, onder meer over afval. Daarnaast zijn raadslid Irene Kleinrensink en aanstaand raadslid Mirjam Dolfing aanwezig in de Energiewinkel op de Overwelving om vragen van inwoners te beantwoorden.

Meer berichten