Verkiezingen op woensdag 20 maart

Brummen – Afgelopen week ontvingen alle huishoudens in de gemeente Brummen het overzicht met de kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Iedereen die een stempas heeft ontvangen, kan op woensdag 20 maart zijn of haar stem uitbrengen. U kunt in elk willekeurig stembureau in onze gemeente gaan stemmen. De 15 stemlokalen zijn die dag geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Elf stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk.

Legitimatiebewijs noodzakelijk

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas én een geldig identiteitsbewijs meenemen. Zonder uw stempas en identiteitsbewijs mag u namelijk niet stemmen. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Wanneer u (kort) voor de verkiezing ontdekt dat uw identiteitsbewijs is verlopen, kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij uw gemeente. De leveringstijd van een nieuw identiteitsbewijs duurt in onze gemeente vijf werkdagen. Wanneer u dus op 20 maart ontdekt dat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar is verlopen, dan kunt u niet stemmen.

Als uw identiteitsdocument gestolen of vermist is, kunt u bij het stemmen een verklaring van vermissing van de gemeente laten zien, in combinatie met een pasje met uw naam en foto.

Volmacht legitimatie

Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u uw stem uit te brengen. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en de volmacht stem moet gelijktijdig met de eigen stem uitgebracht worden. Wanneer u een stempas heeft ontvangen, kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen gemeente machtigen. Om iemand te machtigen, vult u de achterkant van de stempas in. Vergeet daarbij de ondertekening niet. De stempas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw gemachtigde). Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven aan uw gemachtigde. Zonder deze kopie te tonen aan het stembureau, kan uw gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

Stempas niet ontvangen of kwijt?

Dan kunt u bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur. Dat doet u persoonlijk. In het Servicepunt in Eerbeek kan dit alleen op afspraak. In het gemeentehuis in Brummen kan dat op donderdagavond ook alleen op afspraak. Op de andere dagen kunt u in Brummen kiezen om een afspraak te maken of zonder afspraak langs te komen tijdens onze openingstijden. Uw oude stempas wordt ongeldig gemaakt en kan niet meer worden gebruikt.

Stemmen buiten Brummen: Kiezerspas

Heeft u een stempas ontvangen, maar kunt of wilt u niet in de gemeente Brummen stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u bij de verkiezing voor de Provinciale Staten stemmen in een willekeurige gemeente binnen de provincie Gelderland. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u stemmen in een willekeurige gemeente binnen het Waterschap Vallei en Veluwe.

De kiezerspas kunt u persoonlijk aanvragen bij de gemeente, tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur. Neem daarvoor uw identiteitsbewijs en stempas(sen) mee. In het Servicepunt in Eerbeek kan dit alleen op afspraak. In het gemeentehuis in Brummen kan dat op donderdagavond ook alleen op afspraak. Op de andere dagen kunt u in Brummen kiezen om een afspraak te maken of zonder afspraak langs te komen tijdens onze openingstijden.

De stembureaus in de gemeente

Gemeentehuis, Engelenburgerlaan 31

Woonzorgcentrum Tolzicht, Burgemeester de Wijslaan 35

Seniorencomplex "de Molenhorst", Molenhorst 34

Kindcentrum Het P@rk, Troelstralaan 45

Het Buurthuis Leuvenheim, Arnhemsestraat 117

Buitengewoon Kinderopvang, Oeken, Voorsterweg 125

Basisschool J.H. Isings, Empe, Emperweg 70

Gemeenschapshuis De Wheme, Hall, Dorpsstraat 37

Woonzorgcentrum De Beekwal, Eerbeek, Derickxkamp 27

Bibliotheek Eerbeek, Coldenhovenseweg 13

Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20

Servicepunt Eerbeek, Stuijvenburchstraat 66

Rode Kruis Gebouw, Händelstraat 45 A

Scholencluster H.A. Lorenzstraat 1-3, H.A. Lorentzstraat 1

Verrij Wonen, Vulcanusweg 1

Let op: Het stemlokaal dat altijd was gevestigd in 'Basisschool de Enk' is verplaatst naar de locatie waar ook de nieuwe school zich bevindt: het gebouw van het 'Scholencluster Lorentzstraat 1-3'.

Meer berichten