Kleur uw leven
Kleur uw leven

Schildercursus kleuren als levende processen

Zutphen - De kleurenleer van Goethe gaat uit van twee pijlers waaruit de kleuren verklaard worden. Licht en duisternis. Hiertussen ontstaan de kleuren.

Kleuren kunnen zien als levende processen kan het beste aan de hemel. Hier zijn de veranderingen het snelst zichtbaar. Bij de ondergaande zon is het mooi om te zien hoe het rood steeds inniger wordt. Goethe heeft dit proces in de natuur bewust gezien en benoemd als een fenomeen. Het fenomeen dat rood eigenlijk als verduisterd licht is op te vatten. Zo ook het blauw van de hemel. Een proces waarin het licht en de duisternis bepalend zijn voor het blauw dat men ziet.

De huidskleur is ook een kleur die werkelijk een proces verraadt dat zich erachter of erin afspeelt.

Wie dit alles interessant vindt en eigenlijk meer wil ervaren al schilderend over het wezen van kleuren kan deelnemen aan de schildercursus in Vrijeschool De Zonnewende aan de Valckstraat 30 in Zutphen. Ook worden er kleurproeven getoond om een en ander te verduidelijken. Tevens een pedagogische onderbouwing over het schilderonderwijs op de vrijeschool.

Deze wordt op vijf dinsdagen gehouden van 19.30 tot 21.30 uur. Namelijk: 21 en 28 maart, 4, 11 en 18 april.

Meer info of opgave: Hans van der Ham, j.vanderham@kpnmail.nl of telefoon 06 - 28145187.

Meer berichten