Tijdelijke voorzitter Buurthuis de Hoven

Zutphen - Hans Heuvelhorst heeft met ingang van 8 februari alle taken verbonden aan het voorzitterschap van de Stichting Buurthuis de Hoven (SBdH) per direct beëindigd. Het bestuur van de SBdH respecteert dit besluit.

Heuvelhorst heeft zich de afgelopen jaren ingezet om een buurthuis in de Hoven te realiseren en het bestuur van SBdH is hier zeer erkentelijk voor.

In de bestuursvergadering van SBdH van 11 februari is unaniem besloten dat tijdelijk, tot dat een nieuwe voorzitter van het bestuur benoemd is, Geert Leerink de voorzitterstaken op zich neemt.

Tevens is besloten dat op woensdag 13 maart een informatie-avond over het buurthuis de Hoven wordt gehouden. De wijkbewoners worden in de komende weken geïnformeerd over deze avond via een flyer en berichten op de sociale media.

Meer berichten