Foto:

Nieuwe ooievaarswoning

Hall - Aan de Langedijk, langs het Apeldoorns Kanaal in Hall, is woensdag 13 februari een paal met een nieuw ooievaarsnest geplaatst. De ooievaar die jaarlijks gebruik maakt van het nest in de Amerikaanse eik, naast de paal, kan hier in de toekomst gebruik van maken.

Omdat de eik in slechte staat verkeert en gevaar oplevert voor fietsers en automobilisten, wordt deze boom gekapt. Een kapvergunning is verleend, maar hieraan wordt pas eind 2019 uitvoering gegeven. Dat komt omdat de verwachting is dat de afgelopen weekend, uit warmere oorden teruggekeerde ooievaar, komend voorjaar nog gebruik maakt van het nest in de eik.

Beschermd

De stam en takken van de eik vertonen schimmels en zwammen, daarnaast is sprake van stam- en takbreuk. Toch mag de eik niet zomaar gekapt worden. Dat komt omdat het ooievaarsnest op basis van de Wet Natuurbescherming een beschermde status heeft. Daarom vroeg Waterschap Vallei en Veluwe bij de provincie Gelderland ontheffing aan om de kap begin 2019 mogelijk te maken.

Nieuwe nestpaal

Om te voorkomen dat er in het broedseizoen geen nestplaats is, plaatste het waterschap de nieuwe nestpaal op eigen grond naast de eik. Voor het mogen plaatsen van deze nestpaal vroeg het waterschap bij de gemeente Brummen een Omgevingsververgunning aan. Naast de dorpsraad sprak het waterschap met de naaste bewoners. Zij begrijpen dat de boom weg moet.

Meer berichten