Informatieavond werknemerscoöperatie ambulant begeleiders

Zutphen - Op donderdagavond 14 maart houdt Vivens Nederland in Zutphen een voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over het zorgaanbod van Vivens Begeleiding, hoe begeleiders kunnen aansluiten of een eigen team kunnen (op)starten.

Geïnteresseerden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de website van Vivens Begeleiding of door een e-mail te sturen aan meetup@vivens.nl

Van 11 tot en met 16 maart vindt in heel Nederland de week van zorg en welzijn plaats. Een week waarin zorgorganisaties laten zien hoe het eraan toegaat op de werkvloer. Eén van die organisaties is Coöperatie Vivens Begeleiding die onlangs ook in Zutphen van start is gegaan. Vivens Begeleiding biedt ambulante begeleiding binnen de Wmo.

Eind 2016 startte Vivens Begeleiding in Apeldoorn. Inmiddels biedt de organisatie ambulante begeleiding in een groot deel van Gelderland.

Om de kleinschaligheid en de korte lijnen in iedere gemeente te waarborgen bestaat de organisatie uit een werknemerscoöperaties. Binnen zo'n coöperatie hebben werknemers het voor het zeggen. Zij nemen elkaar aan en bepalen samen hoe zij hun dagelijks werk vormgeven. Zonder leidinggevende en dure overhead. Begeleiders zijn ondanks dat zij samen eigen baas zijn gewoon in loondienst. Deze unieke manier van werken werkt sneller en beter. Begeleiders zijn samen verantwoordelijk voor de hulp aan een groep cliënten in hun gemeente en hebben korte lijnen met verwijzers. Door deze manier van werken kan soms al binnen een paar dagen gestart worden met de begeleiding is er vanaf de aanmelding direct contact met de hulpverlener die de begeleiding gaat bieden. Door deze manier van organiseren hebben begeleiders meer tijd voor hun cliënten en meer plezier in hun werk.

In ruim twee jaar tijd heeft de organisatie in andere delen van Gelderland bijna 200 zorgvragers opgestart. Samenwerkingspartners zijn unaniem enthousiast over de werkwijze. Medewerkers van wijkteams en verwijzers beoordelen de samenwerking met een 8,4. Dit jaar gaan in Gelderland en Overijssel nog vier nieuwe coöperaties van start.

Meer berichten