VVD stelt schriftelijke vragen over vestigingsklimaat Zutphen

Zutphen - Naar aanleiding van het vertrek van BIA uit Zutphen heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W in Zutphen. Op deze manier wordt aandacht gevraagd voor het huidige en toekomstige vestigingsklimaat.

De VVD maakt zich zorgen over het vestigingsklimaat voor ondernemers. Dit omdat er de afgelopen jaren veel bedrijven uit Zutphen zijn vertrokken. Verdere uitstroom moet voorkomen worden. Daarnaast is van belang te werken aan een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat. Dat kan alleen door te weten waarom ondernemers vertrekken of zich vestigen. Het beleid kan daarop worden aangepast.

De vragen gaan onder meer over het vertrek van BIA en wat het college doet om werkgelegenheid (in het algemeen) te behouden en vergroten. Maar ook over de bereikbaarheid van Zutphen, de aanwezige digitale infrastructuur (glasvezel) op bedrijventerreinen en over belemmerende en onnodige regeldruk.

Tenslotte ziet VVD graag dat het college de MKB-toets invoert. Doel hiervan is dat wet- en regelgeving beter uitvoerbaar worden voor kleine en middelgrote bedrijven. De huidige regels zijn vooral voor grote bedrijven gemaakt en werken belemmerend voor het MKB. Dat is jammer want de grootste groei valt te behalen bij het MKB. Een MKB-toets maakt de groeikansen groter.

Meer berichten