Opbrengst collecte Hersenstichting 2019

Brummen - Van 28 januari tot en met 2 februari vond in de gemeente Brummen de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.

Deze enthousiaste inzet heeft € 4250,63 opgeleverd. Waarvan €2291,27 in Eerbeek, € 1662,02 in Brummen en €297,02 in Leuvenheim.

Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Meer berichten