Foto:

Ondernemersfondsen dragen bij aan leefbaarheid kernen Bronckhorst

Bronckhorst - In augustus 2016 voerde gemeente Bronckhorst reclamebelasting in voor de kernen Hengelo, Vorden en Zelhem, waarvan de opbrengst in drie ondernemersfondsen vloeit. B en w van Bronckhorst stellen de gemeenteraad voor om deze belasting voor onbepaalde tijd te blijven heffen voor het vullen van de ondernemersfondsen.

De reclamebelasting zorgt voor een stabiele geldstroom naar de fondsen. Vanuit de ondernemersfondsen kunnen de ondernemersverenigingen activiteiten en investeringen financieren, die het ondernemersklimaat en de concurrentiepositie in de winkelgebieden van de kernen verbeteren. Ondernemers en ondernemersverenigingen zijn belangrijk om dorpen leefbaar en vitaal te houden. Zo zijn winkels zijn economisch van belang en beeldbepalend voor een dorp.

Evaluatie

Via een enquête onder de ondernemers heeft de gemeente de afgelopen twee jaar geëvalueerd. Een ruime meerderheid van de ondernemers (75%) is voor het voortzetten van de Ondernemersfondsen.

De invoering van de reclamebelasting leverde geen noemenswaardige bezwaren op. Via de ondernemersfondsen zijn de ondernemersverenigingen beter in staat evenementen en activiteiten in de kernen door te zetten. In voorgaande jaren was dit vanwege het teruglopende ledental van de ondernemersverenigingen een groeiend probleem. De meeste ondernemers vinden de reclamebelasting dan ook een passende oplossing. De onderlinge solidariteit binnen de dorpen is toegenomen. Dit komt onder meer doordat alle ondernemers in de winkelkernen nu mee betalen aan activiteiten.

Meer berichten