Foto:

Aanleg Groene Kralensnier van start

Eefde - Provincie Gelderland is woensdag 6 februari gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van Het Groene Kralensnoer aan de N348 Zutphen-Eefde.

De beplanting langs de N348 verandert. Het Witte Lint verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt het Groene Kralensnoer. Bomen en lage beplanting worden straks afgewisseld met meer open gedeelten waar het landschap goed te zien en te beleven is. We maken gebruik vanbestaande bomen en planten ?n er komen nieuwe bij. De karakteristieke wal blijft, maar wordt op een aantal plaatsen minder zichtbaar omdat daar beplanting komt.

Groene bermen

Men plant veel verschillende soorten groen, ook lage heester, zodat van het vroege voorjaar tot het late najaar veel te zien is. Bijen, vlinders en andere insecten gaan het goed toeven vinden. Dit trekt weer veel verschillende vogels aan. Zo ontstaat er een rijke, groene omgeving langs de weg. Voor de beplanting wordt een strook ingezaaid met een kruidenmengsel. In oktober worden hierin nog honderdduizend bloembollen geplant. Op de tekening hieronder is het definitieve ontwerpvan het Groene Kralensnoer te zien.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten 6 februari en als de weersomstandigheden goed blijven moet de beplanting 15 maart zijn aangeplant. Tot 30 april is de aannemer nog bezig met opruimwerkzaamheden en in oktober gaat hij de bollen planten.

Voor de werkzaamheden hoeven er geen wegen afgezet te worden. Alle werkzaamheden kunnen vanuit de berm worden uitgevoerd. Er worden alleen borden geplaatst met daarop werk in uitvoering en een snelheidsbeperking. Werkzaamheden die vanaf de rijbaan moeten worden uitgevoerd, zoals aan en afvoer van materialen gebeurd zoveel mogelijk op zaterdag om de doorstroming door de week zo min mogelijk te belemmeren.

Meer berichten