Foto:

Week van gebed

Zutphen/ Warnsveld - 'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ook in Zutphen en Warnsveld zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema 'Recht voor ogen'. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten. Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

De week start met een Taizéviering in de Martinuskerk in Warnsveld op zondag 20 januari om 19.00 uur. Daarna zijn er elke avond gebedsuren in diverse kerken. De week wordt afgesloten met een Vesper in de St. Janskerk in Zutphen op zaterdag 26 januari om 17.00 uur, waaraan voorgangers uit 5 kerken meewerken.

Meer info is te vinden op www.geloveninzutphen.nl

Meer berichten