Het gezamenlijke stampotbuffet.
Het gezamenlijke stampotbuffet. (Foto: Ria van Geel)

Vrouwen van Nu Warnsveld bestaat 70 jaar

Warnsveld - Zeventig jaar geleden vonden een paar heren van de Gelderse Maatschappij van Landbouw dat er in Warnsveld een afdeling moest komen van de N.B.v.P. Een bond voor de vrouwen van het platteland.

Tussen de dames van de plattelandsvrouwen en de heren van de Gelderse Maatschappij van Landbouw ontstond een goede samenwerking. Ze hebben jaren samen een toneelstuk opgevoerd voor de ouderen in Warnsveld.

Er is erg veel veranderd in 70 jaar. Men begon met 24 leden en de avonden vonden plaats bij de leden thuis. Men nam zelf een koffiekopje mee en een breiwerkje, want je kon niet de hele avond met de handen over elkaar zitten.

Vandaag de dag laat men zich bedienen door Henk en zijn vrijwilligers en het breiwerkje laat men al jaren thuis.

De plattelandsvrouwen waren erg actief. Men liep mee met de avondvierdaagse, men nam deel aan de gondelvaart en er vonden uitwisselingen plaats niet alleen binnen Nederland maar ook met Engeland. Waarvan de bel die met Kerst gebruikt wordt om stilte te krijgen, nog een tastbaar bewijs is.

Er waren veel commissies. Een koffie-, kleedjes-, snoepjes-, bloemen- en een kledingcommissie. Deze werkzaamheden worden tegenwoordig gedaan door het bestuur.

Het gaat goed met de plattelandsvrouwen. Het ledenaantal stijgt. Begon men bij de oprichting met 24 leden, op het hoogtepunt had men ruim driehonderd leden. Men groeide uit het  jasje bij de Pauw. Er was zelfs sprake van een ledenstop. Ook kwam het voorstel om voor de Zutphense leden een nieuwe vereniging op te richten. Dit bleek geen goed voorstel want de Zutphense leden wilden in Warnsveld blijven en daar is men heden ten dage nog blij mee.

Vanaf 1995 houdt men de avonden in Cultureel Centrum 't Nut.

Door de enorme veranderingen die plaats vonden wordt de naam Plattelandsvrouwen in 2002 veranderd in NBvP Vrouwen van Nu. Door de vergrijzing van de leden, de veranderde doelgroep, de opheffing van de volksdansgroep en het zangkoor daalde het ledental sterk. Maar gelukkig stijgt het aantal leden de laatste jaren weer fors. Men kon zelfs jongere leden begroeten waar men heel erg blij mee is.

In 2012 laat men de afkorting NBvP vallen en gaat men verder als Vrouwen van Nu.

Het jubileum werd door honderdvijftig dames gevierd met een drankje, stamppotbuffet en daarna een geweldig optreden van de eigen cabaret groep met als titel Over tijd.

Meer berichten