D66 en GL: 'Geef de jeugd een stem!'

Zutphen - D66 en GroenLinks willen kinderen en jongeren echt een stem geven in wat zij belangrijk vinden voor hun stad, dorp dan wel wijk. Jongeren onder de 18 jaar hebben dan nog wel geen stemrecht, maar juist daarom moeten ze volgens de partijen de gelegenheid krijgen hun inbreng te kunnen geven,

D66-fractievoorzitter Ingrid Timmer: "Het is belangrijk om het kind haar eigen stem te geven. Niet bepalen voor, maar de kinderen de mogelijkheid te geven om zelf uit te spreken wat voor hen belangrijk is. Om de kinderen en jongeren deze mogelijkheid te geven heeft D66 het initiatief genomen om een motie op te stellen om in Zutphen, net zoals nu ook al mogelijk is in de Tweede kamer, ieder jaar in gesprek te gaan met de raad en het college. GroenLinks is mede-indiener van de motie." Deze wordt tijdens de raadsvergadering van maandag 21 januari ingediend .

Meer berichten