Ingezonden

Hartekreet uit Eefde-West

Deze mijmeringen komen recht uit mijn hart. Ik heb behoefte om te delen wat er in dit mooie stukje Nederland allemaal afspeelt en hoe deze neerwaartse spiraal is ontstaan.

Ongeveer 10 jaar geleden ben ik met mijn vrouw en twee zonen uit het drukke Apeldoorn naar het rustieke Eefde verhuisd. We hadden geluk en konden een huis kopen in Eefde-West aan de Meijerinkstraat.
Het was in onze ogen een prachtig agrarisch rivierenlandschap. De drie windturbines, de pijp van de GMB BioEnergie Zutphen, licht- en luchtverontreiniging van het industriegebied De Mars, Trajectum (tehuis voor geestelijk gehandicapten), Intermetzo (tehuis voor moeilijk opvoedbare jongeren) en de drukke spoorbaan waren wel aspecten die de aantrekkelijkheid van de buurt verminderden, maar wij namen ze op de koop toe. Ondanks dit alles vonden wij het nog steeds een mooi stukje Gemeente Lochem.

GMB BioEnergie Zutphen: wij waren door de makelaar niet ingelicht over het bestaan van de GMB BioEnergie Zutphen. Geregeld roken wij om ons huis een rioollucht en ik ging tevergeefs op zoek naar een defect in het riool. Na enkele weken vertelde een buurman dat dit de GMB-centrale is. Klachten helpen niet en het is nog steeds vaak niet te harden. De stank dringt zelfs tot in onze slaapkamer door. Nu zijn er berichten dat de productie verhoogd gaat worden en waarschijnlijk zal de stank nog toenemen.

Rondweg N348: toen wij er kwamen wonen was men al meer dan 20 jaar bezig om een rondweg te situeren om Eefde heen. De buurt heeft vergeefs gestreden om het tegen te houden. In 2012 is de weg er gekomen en veroorzaakt lawaai en natuurlijk fijnstof. Ook het uitzicht is op vele plaatsen bedorven en ik heb nooit meer een ree gezien in dit voorheen mooie gebied.

Leger des Heils: in 2011 wilde het Leger des Heils een vestiging voor daklozen en drugverslaafden oprichten in Eefde-West. Na een protest van de buurt is er een onderzoek gehouden door een onafhankelijk bureau. Het bleek dat de buurt toen al te veel druk ervaarde door hierboven genoemde feiten. Dit, en de dreiging voor de voetballende jeugd in de buurt, heeft het ertoe geleid dat het plan is afgeblazen.

Biomassacentrale: in 2015 werd in Zutphen het plan opgevat om een Biomassacentrale te bouwen op Fort De Pol, pontificaal in het zicht van de buren in Eefde-West. Na veel procedurefouten door de Gemeente en protesten door de burgers, dreigde het plan toch door te gaan. Door de laksheid en nalatigheid van de initiatiefnemer is het plan uiteindelijk in de prullenbak geraakt.

Windturbines: velen zijn al op de hoogte van het plan van IJsselwind BV om twee windturbines (185 m) te plaatsen in Zutphen aan de grens van de Gemeente Lochem. Daarnaast wil Waterschap Rijn & IJssel er een plaatsen aan de andere zijde van het Twentekanaal. Er is een draagvlakonderzoek gehouden. Vier gemeenten hebben hierin deelgenomen.

Van tevoren werd ons medegedeeld dat men de uitslag zou respecteren. 84% van de omwonende is tegen. Gemeenten Lochem en Voorst houden woord en haken af. Gemeenten Brummen en Zutphen verklaren dat in hun gemeente de meerderheid vóór is. Begrijpelijk, omdat op De Mars weinig mensen wonen die tegen kunnen stemmen en in Brummen kan niemand echt tegen zijn. Ze staan prima in een andere gemeente, toch? Binnen de vier energiecoöperaties moet er gestemd worden of men het draagvlakonderzoek volgt. Als men tegenstemt en het plan wordt afgeblazen, is men de ingebrachte investering kwijt. Niet een bepaald onafhankelijke stemming. IJsselwind en Rijn & IJssel beloven keukentafelgesprekken met alle bewoners. Er zijn slechts vijf gesprekken geweest, op initiatief van de bewoner zelf.

Naar mijn mening wordt hier de democratie met voeten betreden. Alle protesten tevergeefs, het gaat blijkbaar gewoon door.

Zonnepark: tot ieders grote verbazing wordt tijdens het heetst van de strijd tegen de windturbines het plan van het zonnepark gelanceerd. Er ligt bij ons een brief op tafel waar het plan wordt aangekondigd alsof het al in kannen en kruiken is. Niemand was hiervan op de hoogte – zelfs de Commissie Gebiedsvisie Eefde-West noch de Dorpsraad wisten er iets van.

Zonder enig overleg met de burger ligt het plan klaar. De druk wordt hiermee goed opgevoerd.

Recycling van Almen: Als klap op de vuurpijl wordt nu aangekondigd dat de verhuizing van Doornberg Recycling van Almen naar De Mars op komst is. Locatie Fort De Pol, wederom in het zicht van Eefde-West. Waarschijnlijk nog meer overlast van geluid en stank voor de regio.

GGD: na een onderzoek van een van de burgers in Eefde-West is gebleken dat de ziektegevallen (vooral kanker) in deze regio extreem hoog zijn. We hebben dit aangekaart bij de Gemeente Lochem en het gevolg is dat de GGD een onderzoek gaat starten naar de luchtverontreiniging in dit gebied. Men maakt zich duidelijk grote zorgen.

Conclusie: u begrijpt dat de schrik er goed in zit en dat de druk gigantisch oploopt in dit gebied.

Het vertrouwen in de politiek is tot het nulpunt gedaald.
Tijdens de laatste bijeenkomst in Zutphen (19.12.18) is duidelijk gebleken dat de burgers zich ernstig zorgen maken om de gehele situatie van de regio. Men kwam allemaal in een geel hesje.

Misschien begrijpt u waarom er naar het gele Hes wordt gegrepen: Het Eefdese Stortgat of Heel Eefde Slopen!

Vriendelijke groet,

Willem Huisintveld
Meijerinkstraat 24
7211 AE EEFDE

Meer berichten