Jaarlijkse kerstactie Satu Mare in Roemenië

Zutphen - Stichting Kinderen in Satu-Mare (KIS) houdt een inzamelingsactie waarvan de volledige opbrengst naar partnerstad Satu Mare in Roemenië gaat.

Al 22 jaar gaat de gehele opbrengst uit de kerstactie van de stichting Kinderen in Satu-Mare (KIS) uit Zutphen, naar de zusterstad van Zutphen/ Warnsveld in Roemenië en wordt daarmee hulp verleend aan kinderen in ernstige nood of kinderen waarvan de ouders niet in staat zijn om door allerlei omstandigheden ze zelf te onderhouden.

Een deskundige professionele vrijwilligersorganisatie voert in Satu Mare al sinds 2006 de hulpverlening uit. Deze hulpverlening is daar gestart door een grote financiële bijdrage van de Stichting Kinderpostzegels uit Nederland. Vaak op plekken waar de lokale overheid dat niet kan, of kan bereiken, mede door de ontstane omstandigheden, zoals analfabetisme, invaliditeit, ziekte en medicijn gebrek. Maar deze hulporganisatie kan haar hulp niet verlenen zonder financiële ondersteuning van buitenaf.

Zo wordt er ook vanuit Frankrijk, Zwitserland en vanuit de particuliere Roemeense organisaties en bevolking, financiële ondersteuning en medewerking verleend. Succes is daardoor altijd verzekerd en worden de doelen bereikt.'

Het banknummer van de stichting Kinderen in Satu-Mare (KIS): NL32 INGB 0008 327 670 (BIC INGBNL2A) of: NL65 SNSB 0925 054 038 (BIC SNSBNL2A). T.n.v. stichting Kinderen in Satu-Mare (KIS) Postbus 121, 7200AC Zutphen.

Meer berichten