Eindrapport informatieavond Centrumplan Brummen

Brummen - Aangeboden door Dorpsraad Brummen aan wethouder WartenaBrummen – "Een uitstekend voorbeeld van samenwerking en participatie". Met die constatering nam wethouder Margriet Wartena donderdagmiddag 6 december een rapport van Dorpsraad Brummen in ontvangst.

Dit gebeurde symbolisch op het Marktplein in Brummen. Het rapport is een beschrijving van de bevindingen van die door Dorpsraad Brummen zijn opgehaald tijdens de speciale informatie-avond op 1 november over het Centrumplan Brummen.

Deze avond is georganiseerd door de dorpsraad in goede samenwerking met de gemeente Brummen. Namens de dorpsraad overhandigde voorzitter Henk Poldermans de eindrapportage aan verantwoordelijk wethouder Wartena en gemeentelijk projectleider Maureen de Wild.

Het rapport van de dorpsraad bevat een vrijwel letterlijke weergave van de inbreng van mensen die aanwezig waren tijdens de informatieavond. Daarnaast zijn de belangrijkste onderwerpen geteld en gerangschikt naar hoe vaak het is genoemd. Ook bevat het rapport een samenvatting en een aantal concrete aanbevelingen voor de gemeente. Als voorzitter van Dorpsraad Brummen sprak Poldermans de hoop en vooral de verwachting uit dat de dorpsraad ook in het vervolgtraject concreet betrokken wordt.
Dit uiteraard samen met inwoners en andere belanghebbende organisaties. "Alleen op deze wijze kan sprake zijn van 'echt werk maken van burgerparticipatie'", liet Poldermans weten.


Samenwerking

Wethouder Wartena is erg blij met de positieve inbreng van de dorpsraad. "We zijn bezig een Plan van Aanpak af te ronden dat we kunnen gebruiken om in 2019 op een goede en voortvarende manier ontwikkelingen in het centrum van Brummen te bespreken en op te pakken", aldus Wartena. "Dit doen we heel graag in nauwe samenwerking met inwoners en organisaties in het dorp. Dorpsraad Brummen is daarin een belangrijke speler. Maar ook de ondernemers, verenigd in de ondernemersvereniging, hebben met elkaar in november een sessie gehad. Ook zij zullen hun bevindingen binnenkort met ons delen". Wartena liet weten dat alle inbreng nauwkeurig bestudeerd zal worden en op passende wijze meegenomen in het vervolgtraject.

Samenhangende aanpak

In het bestuursprogramma 2018-2022 van de gemeente is het centrum van Brummen één van de vijf speerpunten. De geldende structuurvisie uit 2011 is nog steeds een belangrijk uitgangspunt voor het centrumplan. Om te komen tot een actueel actieplan wordt rekening gehouden met zeven deelgebieden.


Elk gebied kent volgens wethouder Wartena zijn eigen ontwikkelopgave en -kansen. Het gaat daarbij om het Marktplein, het Graaf van Limburg Stirumplein, de Ambachtstraat, het Burgemeester Dekkerplein, de voormalige schoollocaties, de Meidoornlaan en de fiets-/voetgangersbrug over de N348.
Het is de verwachting dat het college begin 2019 het Plan van Aanpak zal presenteren.

Meer berichten