Wie Goed Doet Goed Ontmoet moet coördinatoren ontslaan

Zutphen - Door de bezuinigingen bij de gemeente Zutphen ontslaat Wie Goed Doet Goed Ontmoet (WGDGO) binnenkort haar twee coördinatoren en moet men stoppen met een groot deel van de activiteiten.

De twee coördinatoren, middelpunt van de beweging, ervaringsdeskundigen pur sang, raken per 1 januari hun
baan kwijt. De vrijwilligers staan er dan alleen voor. De huiskamer in Waterkracht zal nog maar zeer beperkt open zijn.

Begin 2017 ontving men nog de Zutphense Meanderprijs uit handen van de burgemeester. In 2018 verscheen er een positief rapport over de sociale meerwaarde die WGDGO biedt. De gemeente vindt WGDGO nog steeds een belangrijke beweging binnen Zutphen.

In 2017 en 2018 was de gemeente Zutphen de belangrijke financiers van WGDGO. In 2019 wordt de bijdrage van de gemeente echter teruggebracht naar 10% ten opzichte van 2018. Door het ontbreken van voldoende financiën vanuit de gemeente dreigen ook andere financiers af te haken.

WGDGO zet zich in voor een kwetsbare groep inwoners van Zutphen die het financieel en of sociaal moeilijk hebben. WGDGO organiseert ontmoeting via Facebook, een huiskamer en via activiteiten.
Vanuit ontmoeten ontstaat vertrouwen, het delen van verhalen en elkaar helpen. Zo kan men inwoners op pad helpen om hun financiële en sociale armoede te verlichten en te voorkomen.
Juist nu er een grote bezuiniging aankomt op de sociale voorzieningen zou WGDGO versterkt moeten worden. De gemeente spreekt in haar plannen over preventie en elkaar helpen. Dit zijn precies de punten waar WGDGO zo actief is.

Men snapt dat bezuinigingen nodig zijn. Men snapt dat er door inwoners zoveel mogelijk zelf gedaan moet worden en dat men moet zoeken naar manieren om elkaar te meer helpen. Men snapt niet dat dan juist het inwonersinitiatief van WGDGO zo geraakt wordt dat men de doelen moet opgeven. Men snapt niet dat hun preventieve en verbindende werk zo wordt verhinderd.

Natuurlijk blijft men in gesprek met wethouder Laura Werger van de gemeente Zutphen en andere mogelijke financiers. En praat men met de andere maatschappelijke organisaties aan de thematafels om de onderlinge samenwerking en verbinding nog beter vorm te geven.

Meer berichten