Een blik in de bibliotheek in het Warnshuus. Links vooraan Heleen Buijs
Een blik in de bibliotheek in het Warnshuus. Links vooraan Heleen Buijs (Foto: )

Actie voor Warnshuus en bieb

Warnsveld is in actie voor het behoud van 't Warnshuus en de bibliotheek. Afgelopen week werden er folders uitgedeeld als protest tegen de voorgenomen sluiting van de voorzieningen. Op winkelcentrum Dreiumme en in de bibliotheek en winkels liggen handtekeningenlijsten waarin de gemeente wordt opgeroepen 't Warnshuus en de bieb te behouden.

Door Leo Polhuys

WARNSVELD - ''Het gaat niet alleen om een stapel stenen,'' zegt een strijdvaardige Heleen Buijs. Ze is behalve voorzitter van de Dorpsraad trekker van de actiegroep waarin zich diverse dorpsgenoten hebben verenigd in het protest tegen de gemeentelijke plannen.

'''t Warnshuus is een centrale plek voor ontmoeting. Er zijn hier heel veel activiteiten zoals de computergroep voor ouderen, leesgroepen, taalcursussen, noem maar op. En dat valt allemaal weg als de boel dicht moet. Voor velen is deze locatie een plek voor sociale contacten. Mensen komen soms huilend aan de balie. Ze weten niet waar ze naartoe moeten als 't Warnshuus sluit. Ouderen zeggen hun lidmaatschap van de bibliotheek nu al op omdat ze geen kans zien naar de bieb in Zutphen te reizen. Het kan toch niet zo zijn dat wij het slachtoffer worden van de gemeentelijke bezuinigingen? Alle winkeliers, zonder uitzondering, hebben de petitie ondertekend. Ook de ketens. Ook de winkeliers hebben immers baat bij aanloop en goede voorzieningen. En laten we de kinderen niet vergeten. Zij zullen naar Zutphen moeten om een boek te lenen. Er is de afgelopen jaren al zoveel bezuinigd en nu dit.'' Terwijl Heleen dit vertelt zitten enkele Warnsvelders aan de leestafel waarop een grote rol papier ligt uitgespreid. Bezoekers hebben er leuzen op geschreven voor het behoud van hun bibliotheek en Warnshuus. ''Als dit gebouw sluit, is de ziel uit Warnsveld,'' zegt een bezoeker. ''Allemaal het gevolg van gemeentelijke tekorten.''

Politiek

De Warnsvelders zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het ''bewerken'' van plaatselijke politici. Heleen: ''We hebben een besloten vergadering gehad om ons standpunt bekend te maken. Maandag hebben we ingesproken op het politieke forum. De gemeenteraad beslist op maandag 17 december. Inmiddels ligt er een motie van Burgerbelang en D66 waarin wordt gevraagd 't Warnshuus en de leesinstelling open te houden. De vraag is in hoeverre de andere oppositie hierin meegaat en in hoeverre de coalitiepartijen dat doen. De gemeente heeft onlangs gezegd dat ze de exploitatie van 't Warnshuus wellicht tijdelijk wil overnemen. Maar stel dat de bieb in afgeslankte vorm verdergaat, dan lopen de inkomsten van 't Warnshuus ook terug. Daarom voeren wij actie voor behoud van zowel de bieb als 't Warnshuus."

De hamvraag is natuurlijk wat er gebeurt als de bezuinigingen toch doorgaan. Heleen: ''Daar denken we nog niet aan, zover zijn we nog niet.''

Meer berichten