Hoe alert is Warnsveld met boeven in de wijk?

Warnsveld - Maandagavond 26 november waren er in vier Warnsveldse wijken 'boeven' om de alertheid en meldingsbereidheid van de bewoners te testen. Het was dus een oefening, georganiseerd door het project Buurtpreventie Warnsveld (BPW).

De regie was in handen van de Politie (de wijkagent, die rechtstreeks contact had met de meldkamer en de 'boeven') en het Bureau Handhaving & Toezicht van de gemeente (BOA's). Ook de wijkregisseur van de gemeente was hierbij betrokken.

Met twee koppels van telkens twee 'boeven' (twee BOA's en enkele buurtpreventen) zijn vier wijken bezocht om te testen hoe er op verdachte situaties wordt gereageerd. Duur van de oefening was ruim twee uur.

Wat heeft het opgeleverd? Er is een aantal meldingen gedaan bij de Politie via 112. De 'boeven' zijn door diverse mensen aangesproken, soms zelfs achtervolgd en klemgereden! Binnen enkele WhatsApp BuurtPreventie(WABP)-groepen heeft onderlinge communicatie plaatsgevonden.

De 'boeven' vonden diverse auto's (en enkele busjes) op de openbare weg, die niet afgesloten bleken.

Er is dus redelijk gereageerd, al waren er ook heel wat mensen die de 'boeven' rustig hun gang lieten gaan. Het bleek dat heel wat mensen niet passend handelen bij zulke verdachte situaties. Wilde men het niet zien? Wilde men het niet tot zich door laten dringen? Durft men 112 niet te bellen?

Buurtpreventie Warnsveld roept alle inwoners op tot alertheid, met name in deze donkere periode van het jaar en in het bijzonder met de feestdagen. Laat uw huis niet onverlicht achter in de avonden én bel 112 als mensen voor uw gevoel verdachte handelingen verrichten. Zo kunnen we allemaal een bijdrage leveren aan het gevoel van veiligheid in het dorp.

Trouwens, voorlopig is er niet weer een oefening 'boef in de wijk'. Dus een verdachte situatie zal helemaal echt zijn!

Meer berichten