Bestuur Stichting Kulturhus Warnsveld blij met steun en betrokkenheid

Warnsveld - De berichtgeving in de afgelopen week over sluiting van de bibliotheekvestiging in 't Warnshuus heeft tot veel reacties geleid. Het is duidelijk dat het behoud van de bibliotheekvoorziening in Warnsveld voor veel mensen erg belangrijk is. Het bestuur van Stichting Kulturhus Warnsveld waardeert de betrokkenheid en steun die op dit moment wordt getoond enorm.

Vanwege de mogelijke gevolgen van het vertrek van de bibliotheek voor de toekomst van 't Warnhuus, begrijpt men dat hierover in de samenleving en bij betrokkenen onzekerheid en onduidelijkheid is ontstaan.

In de afgelopen dagen heeft overleg met het college van de gemeente Zutphen plaatsgevonden. Door wethouder Werger is duidelijk uitgesproken dat sluiting van 't Warnshuus als gevolg van het vertrek van de bibliotheek of vanwege het al bestaande exploitatievraagstuk niet aan de orde is. 't Warnshuus blijft open na 1 januari en alle activiteiten zullen worden voortgezet.

In de komende periode zal, op basis van wat in de afgelopen jaren opgebouwd is in 't Warnshuus, verder worden gesproken met de gemeente over maatregelen om te komen tot een opnieuw sluitende exploitatie. In deze verdere uitwerking vindt men het belangrijk dat de bibliotheekvoorziening kan blijven voortbestaan.

Meer berichten