Voormalige school A van Tilstraat. Na 1945 was fa. Dullaert er gevestigd. (Foto: Musea Zutphen)
Voormalige school A van Tilstraat. Na 1945 was fa. Dullaert er gevestigd. (Foto: Musea Zutphen) (Foto: Musea Zutphen)
Historisch Zutphen

Vrouwen in diverse functies

Op 10 september 1902 meldde de krant dat Mej. A. Michielsen die dag 25 jaar hoofd van School A aan de van Tilstraat was. Op 20 juli 1877 werd zij benoemd aan de eerste openbare school en in september dat jaar was ze gestart.


Veel ouders, leerlingen, oud-leerlingen en oud-collega's grepen deze gelegenheid aan om te getuigen van hun waardering. Ook de autoriteiten bleven niet achter. De kamer van het hoofd en de ernaastgelegen klas waren met groen en bloemen versierd. Zij werd onder meer toegesproken door de arrondissements schoolopziener. Enkele van de oudste kinderen boden haar namens de medescholieren een bloemstuk aan. Michielsen bedankte de leerlingen en betrok daarin ook de onderwijzeressen en de leraren voor hun medewerking gedurende zoveel jaren. Het dagelijks bestuur van de gemeente had 'naar gebruikelijk is' schriftelijk zijn gelukwensen overgebracht. Gedurende de ochtend kwamen oud-leerlingen en ouders haar hun gelukwensen aanbieden en om de vele geschenken te bewonderen zoals een zilveren theeservies dat de kinderen haar aanboden.

Eerste vrouwelijke predikant. In de krant van 31 juli 1911 stond het bericht dat in het gebouw van de Doopsgezinde gemeente te Zutphen de dienst van 30 juli werd geleid door de eerste vrouwelijke predikant van Nederland mej. Annie Zernike. Dat was een gebeurtenis van een bijzondere betekenis en daarom waren er zeer veel mensen, ook van andere kerkelijke richtingen. Het kleine kerkgebouw was overvol. De predikante sprak naar aanleiding van 1 Samuel 16 vers 7 het laatste gedeelte. De krant meldde ook dat mej. Zernike al een beroep had ontvangen en wel naar de Doopsgezinde Gemeente te Mensingawier.

Eerste vrouwelijke gemeenteambtenaar. Op 16 april 1918 benoemden burgemeester en wethouders tot tijdelijke klerk der secretarie Mej. H.J. Heijhof geboren te Zutphen op 26 mei 1895. Zij was de eerste vrouwelijke klerk op de Zutphense gemeentesecretarie en heeft er tot 1 november 1922 gewerkt.

Vrouw als getuige bij huwelijk. Bij het huwelijk van E.J. Haijtink op 21 september 1927 met Mej. G.H. Groeve was Mej. J. Groeve de getuige van de bruid. Dit is het eerste huwelijk in Zutphen met een vrouwelijke getuige.

Meer berichten