Foto:
Column Op fietse door Z.

Hoogbouw

Benno Geerlings - Z. staat bekend als torenstad. Dat is in hoge mate te danken aan het ontbreken van overheersende andere hoogbouw zoals die in vele Nederlandse steden wel aanwezig is: de woon- en kantoorflats. In Z. is de skyline een historische, dat ervaar ik als prettig. Ik ben geen liefhebber van hoogbouw waar het als oplossing voor woningnood wordt gerealiseerd. Het oogt voor mij onpersoonlijk, de woonomgeving onvriendelijk. Mijn hoogtevrees draagt ook bij aan mijn gevoel van onbehagen. Ik had als kind ook een vreemde ervaring met flatbewoning. Ik logeerde bij een oom en tante die in een flat in IJmuiden tegen de duinen aan woonden. In mijn herinnering woonden zij onmetelijk hoog en was het uitzicht vanuit de logeerkamer oneindig. Ik zie nog steeds voor me hoe er een vliegende schotel voorbijvloog aan het raam van de kamer waar ik angstig in mijn logeerbed lag. Er zat een groen marsmannetje in, onder een glazen koepeltje. Hij zwaaide naar mij. Hoewel vriendelijk, was het een angstaanjagende ervaring en vrees ik tot op heden dat er een UFO opdaagt elke keer dat ik een flatgalerij bewandel.

Velen zullen met plezier op een flatgalerij leven. De Bijlmer is zelfs een populaire woonlocatie geworden.Toch is het een noodoplossing. Waar de leefruimte voldoende is zal er geen flatcomplex als de Bijlmer verrijzen. Lopen er bestuurders rond met Babylonische grootheidszin dan kan het nog eens extra uit de klauwen lopen. In Rotterdam gaat de hoogste woon- en werktoren van Nederland gebouwd worden, buiten elke noodzakelijke proportie. Hoogbouw kent ook positieve ontwikkelingen en wel in de land- en tuinbouw. De groente en fruittelers zoeken het ook in de hoogte. Als er op die manier wordt bijgedragen aan de oplossing van de voedselschaarste maakt het mij niet uit dat er een vitaminetoren naast mijn woning verrijst.

Op fietse door het parkje tussen Coehoornsingel en Leeuweriklaan zie ik opnieuw een zorgelijke ontwikkeling op gebied van hoogbouw. Tegen de gekapte boomstammen hebben de zwammen zich de hoogte in gestapeld. Ik vrees dat er hier sprake is van kabouterflats… maar wellicht moet u een betoog tegen hoogbouw door een columnist die zijn gevoel baseert op basis van waarnemingen met kabouters en marsmannetjes maar met een korrel zout nemen.

Meer berichten