Begrotingsdebat in gemeenteraad Brummen krijgt vervolg

Brummen – De raadsvergadering over de gemeentelijke programmabegroting 2019 krijgt een vervolg op donderdagavond 8 november.

Op 1 november voerde de gemeenteraad vanaf 's middags 16.00 uur een inhoudelijk debat over dit belangrijke document. Na twee gespreksronden (termijnen) besloot de gemeenteraad om 23.30 uur de vergadering stil te leggen en op een later moment voort te zetten. Dit betekent dat er nog geen enkele besluit door de gemeenteraad over de programmabegroting is genomen. De raad besloot om het debat te vervolgen op donderdagavond 8 november, direct aansluitend op de al gepland forumvergadering.

Het debat over het gemeentelijk huishoudboekje voor het komend jaar wordt gekenmerkt door een groot aantal moties en amendementen. Hierover wordt vanzelfsprekend uitgebreid gesproken en gedebatteerd. Er werden door de zeven raadsfracties elf amendementen (tekstwijzigingen in de begroting) ingediend. Het aantal moties (opdrachten aan het college) bedroeg zelfs het dubbele: 22. Diverse moties en amendementen zijn na de informatietuitwisseling tijdens de vergadering ingetrokken of samengevoegd. Ook zijn twee aangekondigde moties omgezet in een tekstwijziging (amendement). De begrotingsvergadering wordt volgende week donderdag naar verwachting voortgezet met tien amendementen en zeventien moties.

Op de pagina van de gemeenteraad op de website www.brummen.nl kan iedereen de vergaderstukken, waaronder ook een overzicht van alle ingediende moties en amendementen, vinden.

Afronding van het begrotingsdebat

De begrotingsvergadering wordt dus op donderdagavond direct na afloop van de gecombineerde forumvergadering vervolgd. Hiervoor is gekozen omdat het aantal onderwerpen bij het forum beperkt is.

De forumvergadering begint op donderdag 8 november om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De begrotingsraadsvergadering wordt vervolgd met een mogelijke derde spreektermijn voor de fracties en het college en aansluitend vindt stemming plaats over de begroting en de moties en amendementen die op dat moment nog op de vergadertafel liggen.

Meer berichten