Wethouder Joon voorzitter Cleantech

Fotografie Gerhard Witteveen

Zutphen - Apeldoorn en Zutphen leveren nieuwe voorzitter en vice-voorzitter regio Stedendriehoek. 

De regio Stedendriehoek, het samenwerkingsverband van de gemeenten in de Cleantech Regio, heeft een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter. Jeroen Joon, wethouder Apeldoorn, is benoemd als voorzitter en Annelies de Jonge, wethouder Zutphen, als vice-voorzitter. 

Jeroen Joon: "Regionale samenwerking wordt steeds relevanter. Juist ook binnen de Cleantech Regio willen we als overheidsgeleding die samenwerking optimaal benutten. De basis hiervoor is de Agenda Cleantech Regio die gezamenlijk door ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheden is opgesteld en omarmd. Met energietransitie en circulaire economie als topprioriteit. We willen in 2023 de meest circulaire regio van Europa  worden en met 25% minder CO2-uitstoot de meest duurzame regio in Nederland. Daarin zijn we onderscheidend, gaan we het verschil maken en gaan het ook waarmaken. Ik zet me daarvoor dan ook heel  graag in." 

Meer berichten