Optreden The Three Jacksons voor muziekhandel van Haaren. (Foto: Collectie Zutphense Musea en tekst: A.C.H. ter Hoek)
Optreden The Three Jacksons voor muziekhandel van Haaren. (Foto: Collectie Zutphense Musea en tekst: A.C.H. ter Hoek) (Foto: Collectie Zutphense Musea)
Historisch Zutphen

Kermis en feestweken (3)

Vanaf het begin van de vorige eeuw worden er in Zutphen begin september feestweken gehouden om extra mensen naar de stad te trekken.


Na de periode '40-'45 werd de draad weer opgepakt. Het zal duidelijk zijn dat de winkeliers net als iedereen het na de oorlogsperiode moeilijk hadden. Daarom werd er een Stichting Acties Zutphen opgericht. Deze had tot doel het voeren van geëigende acties om zo Zutphen haar plaats als verzorgings- en voorzieningscentrum van de Achterhoek te laten herwinnen en behouden. Dit zowel op het gebied van de handel en industrie als op maatschappelijk en cultureel gebied.


Daarvoor zullen activiteiten ontplooid worden als het organiseren van een jaarlijkse kermis met een daaraan verbonden feestweek, het organiseren van andere activiteiten buiten de feestweek om, het activeren van en het aanzetten tot initiatieven in het kader van Zutphen promotie en van voorstellen uit de Zutphense gemeenschap.


Zo'n veertig jaar heeft deze constructie heel goed gedraaid. Degene die al langer in Zutphen wonen zullen zich de feestweken met braderieën nog wel herinneren. Tiroler, Engelse, Franse weken passeerden de revue. Weken die veel succes hadden mede doordat de verkeersbureaus van de diverse landen niet karig waren met het leveren van grote posters. Maar ook Zutphen brandpunt waaraan de stad het vogelpark te danken heeft dat door allerlei omstandigheden helaas voor het grootste deel weer ter ziele is. Die feestweken bestonden dus uit een kermis, die overigens op zondag niet open was, een braderie, optochten en vuurwerk. Veel werd door de winkeliers zelf georganiseerd en uitgevoerd zeker de eerste jaren. Ze kwamen bijeen bij Atlanta, in de Beukerstraat, de Poort van Kleef in de Turfstraat en de Negro op de Markt. De meeste winkeliers deden mee aan de braderie. Vaak was er bij muziekhandel van Haaren in de Turfstraat een optreden van radio-artiesten. Er werd een klein podium gebouwd, de bekende artiesten van toen kleden zich in een kantoor achter de winkel om en deden hun optreden en waren voor het publiek benaderbaar. Willy Alberti, Johnny Jordaan, tante Leen de Wama's, the three Jacksons met hun accordeons ze zorgden voor gezelligheid.

Meer berichten