Foto:

GMB BioEnergie verplaatst schoorsteen

Zutphen - Slibverwerkingsbedrijf GMB BioEnergie uit Zutphen gaat de schoorsteen op haar terrein verplaatsen. De nieuwe vaste fundering maakt het op termijn mogelijk om de toren te verhogen en geurklachten verder tegen te gaan.

Momenteel staat de schoorsteen van GMB BioEnergie nog op het biofiltergebouw. Een aantal veranderingen maakt het echter noodzakelijk de schoorsteen te verplaatsen. Dit najaar beslist de provincie over de vergunningaanvraag die GMB BioEnergie in heeft gediend voor de verplaatsing. Naar verwachting wordt de schoorsteen in de loop van 2019 geplaatst op een vaste fundering, die het gebruik van tuikabels overbodig maakt.

Geuroverlast drastisch minder
De keuze voor een vaste fundering is gemaakt met het oog op de toekomst. Doordat een vaste fundering de schoorsteen beter bestand maakt tegen windbelasting, wordt het mogelijk om de schoorsteen te verhogen. Berekeningen laten zien dat de voorgenomen verhoging, van 85 naar 125 meter, de geuruitstoot in de directe omgeving met maar liefst factor drie vermindert. Omdat er eerst een bestemmingsplanwijziging moet plaatsvinden, zal de schoorsteen naar verwachting op zijn vroegst in 2020 worden verhoogd.

Gezamenlijk verzoek
Het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan voor de verhoging van de schoorsteen wordt door de gemeente Zutphen vermoedelijk geïntegreerd met het verzoek van IJsselwind BV en waterschap Rijn en IJssel om het bestemmingsplan te wijzigen voor het mogen plaatsen van drie windmolens van 170 à 185 meter, naast de drie kleinere windmolens die er al staan. Zodra het bestemmingsplan is gewijzigd, kan de vergunning in principe worden verleend.

Zonnepanelen
GMB BioEnergie kan geuruitstoot niet altijd voorkomen. Zo is er mogelijk dit jaar, van eind augustus tot begin oktober, sprake van meer geuroverlast. In deze periode plaatst GMB BioEnergie zonnepanelen op de daken van de proceshallen. Daarbij moet een deel van de dakplaten worden vervangen. Vanaf 2019 zullen de zonnepanelen op jaarbasis 2,3 Mwh opleveren. Voldoende voor bijna duizend huishoudens. Energie die GMB BioEnergie niet gebruikt, wordt geleverd aan het net.

Continue inspanningen
Om geuroverlast tegen te gaan, werkt GMB BioEnergie continu aan de verbetering van haar processen. Proceslucht wordt zoveel mogelijk hergebruikt om de uitstoot terug te dringen en afgelopen jaar is het biofiltermateriaal is ververst. Verder wordt onderzoek gedaan naar vergaande geurverwijderingstechnieken.

Over GMB BioEnergie
GMB BioEnergie verwerkt in Zutphen jaarlijks 190.000 ton slib, afkomstig van zo'n anderhalf miljoen huishoudens. Door het slib te vergisten en te ontwateren, alvorens het biologisch te drogen, blijft als eindproduct de biobrandstof biogranulaat over. GMB BioEnergie verwerkt tevens slib op haar vestigingen of partnerlocaties in Tiel, Lichtenvoorde en Venlo.

Meer berichten