Foto: Rinus Ilbrink

Van Monuta naar 'Old Vorden huus'

Maandagmiddag 2 juli werden de handtekeningen gezet bij notaris Hulleman waarmee de koop van het vm. Monutagebouw door de Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden” een feit werd.

Vorden - Na een lange voorbereidingstijd lukte het Oud Vorden om een fraai onderkomen voor haar archief en een expositie- en bijeenkomstruimte te realiseren. Na enige tijd geleden reeds een ‘bestemmingslegaat’ ontvangen te hebben, werd via een crowd fund-actie het benodigde startkapitaal bijeengekregen, bestaand uit leningen en schenkingen. Ook kreeg de vereniging een prachtig bedrag van ideële kringloopwinkel ‘De Werf’ voor de inrichting van het geheel.

Er staat nóg een nieuwe actie voor de deur: Ook de Welkoop van de fam. Weenk draagt Oud Vorden een warm hart toe, waarvoor er in augustus een sponsoractie gehouden wordt. Van alle bestedingen waarvan de kassabonnen in een bus gedaan kunnen worden, stelt de Welkoop een percentage aan Oud Vorden ter beschikking voor de inrichting! Uiteraard van harte aanbevolen voor alle Vordenaren!

De komende weken wordt aan de inrichting gewerkt zodat er een aantrekkelijk en overzichtelijk geheel gaat ontstaan, waar de Vordense historie op verschillende manieren kan worden getoond.

Een groep vrijwilligers/leden gaat de komende weken alle materialen verhuizen.

Zodra het geheel ingericht is, zal Vereniging Oud Vorden een open dag houden. Van de bestaande archiefruimte in De Voorde wordt per 1 augustus a.s. afscheid genomen. De Protestantse gemeente Vorden kan dan weer over die ruimte beschikken.

Voor de presentaties die de vereniging voor haar leden houdt via laptop en beamer, heeft de vereniging via de actie “Hart voor de Achterhoek’ van de Rabobank ruim € 1230,- ontvangen. Hiervan kan, ter vervanging van de oude beamer, een nieuw apparaat aangeschaft worden. Oud Vorden bedankt dan ook nadrukkelijk alle leden van de Rabobank voor het stemmen op de vereniging!

Meer berichten