Uw mening over woon-/leefomgeving en gemeente gevraagd

Brummen/ Eerbeek – Iedereen in de gemeente Brummen heeft wel een mening over het wonen en (samen)leven in deze gemeente. En over hoe de gemeente Brummen functioneert en inwoners bij onderwerpen betrekt.

De gemeente Brummen vindt het belangrijk om deze meningen en ervaringen te vernemen. Niet alleen om daarmee zaken te verbeteren, maar ook om te kijken of dit afwijkt ten opzichte van andere (vergelijkbare) gemeenten. Het nieuwe onderzoek dat nu aan de 908 leden van het inwonerspanel Brummen Spreekt wordt voorgelegd, heeft tot doel om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van inwoners over de eigen woon- en leefomgeving en de ervaringen met de gemeente Brummen. Wilt u uw mening laten horen maar bent u op dit moment nog géén panellid van Brummen Spreekt? Dan kunt u zich hiervoor eenvoudig gratis aanmelden via de speciale website www.brummenspreekt.nl. Enkele dagen na uw aanmelding krijgt u de vragen dan automatisch toegestuurd.

De gemeente Brummen neemt het inwonerspanel serieus en betrekt inwoners graag bij belangrijke vraagstukken. Al eerder kreeg het panel vragenlijsten voorgeschoteld over onderwerpen zoals afvalinzameling, gezondheidszorg, kerntaken, vuurwerk, communicatie en rondkomen met een laag inkomen. Steeds weer zijn de resultaten betrokken bij het maken van nieuw beleid of het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Het onderzoek dat nu wordt gehouden kan worden gezien als een soort van beginmeting (nulmeting) als het gaat om hoe inwoners hun eigen woon- en leefomgeving ervaren. Het gaat daarbij om hele concrete zaken zoals openbaar groen en verkeer, maar ook over zorg en welzijn. Maar ook hoe zij aankijken tegen de gemeentelijke dienstverlening en de wijze waarop inwoners bij gemeentelijke zaken worden betrokken en hoe de gemeente communiceert.

Voor de gemeente zijn de antwoorden waardevol. Niet alleen omdat de uitkomst ervan kan leiden tot aanpassingen of verbeteringen, maar ook omdat de gemeente deze vragen met enige regelmaat wil herhalen. Dit om zo te zien of situaties worden verbeterd of dat er juist sprake is van een achteruitgang. Daarnaast kunnen de resultaten van dit onderzoek ook eenvoudig vergeleken worden met die van andere gemeenten in Nederland. De vragen zijn namelijk gekoppeld aan een landelijk vergelijkend onderzoek (de zogenoemde benchmark 'waar staat je gemeente' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De resultaten worden daarom ook verwerkt op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Zowel de gemeente als inwoners kunnen dan eenvoudig kijken hoe de gemeente Brummen het op uiteenlopende terreinen doet in vergelijking met andere gemeenten. Informatief, maar ook leerzaam en mogelijk aanleiding voor actie.

Inwonerspanel
Het inwonerspanel Brummen Spreekt bestaat sinds eind 2014 en telt nu al meer dan 900 panelleden. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich hiervoor aanmelden. Ongeveer viermaal per jaar kan het panellid zijn of haar mening geven over een actueel onderwerp. Deelnemers hebben hiermee daadwerkelijk invloed op de kwaliteit van dienstverlening of beleidskeuzes die gemaakt gaan worden door het gemeentebestuur. Bent u nog geen lid van het inwonerspanel? Schrijf u dan nu in via de website www.brummenspreekt.nl. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het gespecialiseerde en onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem uit Zutphen. Deelnemers kunnen er daarom op vertrouwen dat de gegevens uitsluitend voor 'Brummen Spreekt' worden gebruikt en nooit aan anderen worden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem. Inwoners die niet beschikken over een computer, kunnen zich bij dit bureau melden om toch mee te doen aan het panel. Zij krijgen dan de vragenlijst per post toegestuurd.

Meer berichten