Lezing De Marke over de Duitse bezetting

Brummen - Op woensdagavond 7 maart hield de Oudheidkundige Vereniging De Marke haar vierde lezing van het seizoen 2017- '18 voor een afgeladen zaal met leden en introducees in zaal Concordia in Brummen. Het onderwerp op deze avond was de Tweede Wereldoorlog, met name de bezetting van de Duitsers van onze regio in de dagen van mei 1940 en de bevrijding in de meidagen van 1945. De Marke had een vijftal sprekers uitgenodigd, die de diverse onderwerpen op hun eigen wijzen toelichten.

De avond werd geopend door Bert Visser. In de ochtend van 10 mei 1940 vielen de Duitse troepen van het Oosten ons land binnen en slaagden er in, ondanks IJssellinie, Betuwelinie en de Waterlinie Hart van Holland binnen enkele dagen onze regio te bezetten. Zo werd in de namiddag van 10 mei 1940 door de Duitsers de oversteek van de IJssel gemaakt en werd Zutphen bezet. De tegenstand van het eerste Bataljon van het 35e Regiment Infanterie, dat was gelegerd tussen Dieren en Zutphen bood niet voldoende weerstand om dit te voorkomen. Door zware bombardementen, het droppen van parachutisten achter de Nederlandse linies en zware beschietingen, slaagden de Duitsers er in ons land en onze regio binnen enkele dagen te bezetten.

Vervolgens beantwoordde Huub Ummels de vraag, waarom de bevrijders van ons in 1945 vanuit het Oosten en Zuiden kwamen en niet uit de verwachte westelijke richting. In feite was een onzorgvuldige voorbereiding van een aanval de oorzaak. Generaal Montgommery wilde zo snel mogelijk de grens van Duitsland bereiken, maar door de hevige weerstand van de Duitsers in de Ardennen en bij Arnhem, werd men genoodzaakt met een omtrekkende beweging over de Rijn bij Remagen, door het Roergebied, naar Nederland door te stoten.

Hannie Kempink verhaalde aan de hand van het ooggetuige verslag van twee nog in leven zijnde inwoners van Wilp over de bezetting en bevrijding van Wilp. De oversteek van de IJssel door de Canadezen op de kop van de Mars en bij de boerderij De Zandweide, de verwoesting van boerderijen, waaronder de Nieuwe Kribbe. De beschieting van de Nijenbeek en het zo snel mogelijk willen doorstoten van de Canadezen naar Apeldoorn en Hoog-Soeren om te trachten de immense munitiedepots daar ter plekke te veroveren. Dit laatste lukte niet. De Duitsers slaagden er nog in hun depots op te blazen.

Na de pauze verhaalden Jan Jansen, Huub Ummels een René Broere over de beleving van de oorlog en de bevrijding van de inwoners van de dorpen Brummen, Eerbeek, Hall, Loenen, Lieren Oosterhuizen en Beekbergen, alle gelegen binnen het gebied van Oudheidkundige Vereniging De Marke.

Tot slot van de avond werd er nog een film getoond met indringende beelden van het einde van de oorlog en de bevrijding.

Meer berichten