Iedere stemt telt bij gemeenteraadsverkiezingen

Brummen/Eerbeek – Deze week hebben alle huishoudens in onze gemeente het overzicht met de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen ontvangen. Iedereen die al eerder deze maand een stempas heeft ontvangen, kan op woensdag 21 maart 2018 zijn of haar stem uitbrengen op één van de 90 kandidaatsraadsleden. U mag zelf bepalen in welk stembureau in onze gemeente u gaat stemmen. Het is niet mogelijk om uw stem voor de gemeenteraad uit te brengen in een andere gemeente.

De verkiezingsstrijd is inmiddels volop losgebarsten. Tot 21 maart heeft u de tijd een keus te maken voor de partij of kandidaat waarop u uw stem gaat uitbrengen. Op de website www.elkestemtelt.nl leest u waarom het erg belangrijk is dat u ook daadwerkelijk uw stem uit brengt. Op www.brummen.nl kunt u terecht voor specifieke lokale informatie over de gemeenteraadsverkiezingen. Hier vindt u onder andere de verkiezingsprogramma's en hyperlinks naar de websites van de politieke partijen die aan de verkiezingen deelnemen.

Stembureaus
De stemlokalen zijn op woensdag 21 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Ook bij deze verkiezingen wordt extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de stembureaus. Het gemeentehuis, Tolzicht, Verrij Wonen, De Molenhorst, Buurthuis Leuvenheim, De Wheme, De Beekwal, Bibliotheek Eerbeek, Pater Dekkerhuis, Servicepunt Eerbeek, Rode Kruisgebouw Eerbeek en basisschool De Enk zijn allemaal uitstekend rolstoeltoegankelijk. Ook ligt er bij ieder stembureau een vergrootglas als u de namen op de kandidatenlijst niet goed kunt lezen.

Legitimatiebewijs noodzakelijk
Om te kunnen stemmen moet u uw stempas én een geldig identiteitsbewijs meenemen. Voor de verkiezingen geldt als geldig identiteitsbewijs een identiteitsbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is. Zonder uw stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Bij het stemmen in een willekeurig stemlokaal, beschikt het stembureau namelijk niet over een lijst met alle kiezers die in dat stemlokaal hun stem kunnen uitbrengen. Het stembureau moet dus op een andere manier zeker stellen dat u de rechtmatige houder van de stempas bent. Dat doet het stembureau door de persoonsgegevens van uw stempas te vergelijken met de persoonsgegevens van uw identiteitsbewijs. Anders zou het kunnen gebeuren dat u uw stempas kwijt raakt en een andere kiezer, die zich dan voor u uitgeeft, uw stem uitbrengt. Ook wordt zo voorkomen dat stempassen 'geronseld' worden en door derden gebruikt worden om mee te stemmen. Wat geldige identiteitsbewijzen zijn leest u op de speciale verkiezingspagina op onze website.

Wanneer u kort voor de verkiezing ontdekt dat u uw identiteitsbewijs kwijt bent, dan kunt u de vermissing aangeven bij de gemeente en tegelijkertijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Als het nieuwe identiteitsbewijs niet op tijd geleverd kan worden, kunt u toch gaan stemmen, als u de vermissingsverklaring meeneemt naar het stembureau, en een ander document waarop uw naam en foto vermeld zijn.


Volmacht en legitimatie
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u uw stem uit te brengen. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en de volmachtstem moet gelijktijdig met de eigen stem uitgebracht worden. Wanneer u een stempas heeft ontvangen, kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen gemeente machtigen. Om iemand te machtigen, vult u de achterkant van de stempas in. Vergeet daarbij de ondertekening niet. De stempas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw gemachtigde). Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven aan uw gemachtigde. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Zonder deze kopie te tonen aan het stembureau, kan uw gemachtigde uw stem niet uitbrengen. Voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs door de kopie terug te vragen en/of op de kopie te schrijven dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van uw volmachtstem.

Het referendum
Op woensdag 21 maart kunt u ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen. De spelregels om te mogen stemmen wijken iets af van de regels die gelden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo kunnen alleen diegenen die over de Nederlandse nationaliteit beschikken meedoen aan het referendum. U kunt voor het referendum overigens wel in heel Nederland stemmen. Dat kan met een kiezerspas. Die moet u wel aanvragen. Een schriftelijk verzoek om een kiezerspas moet op 16 maart bij de gemeente binnen zijn. U kunt ook met de ontvangen stempas bij de balie komen. Dat kan tot uiterlijk 20 maart 12.00 uur. Op de verkiezingspagina op de gemeentelijke website vindt u ook meer informatie over het referendum.

Overzicht stembureaus
Op de volgende vijftien plekken zijn de stembureaus te vinden, waar u uw stem voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum kunt uitbrengen:

• Stembureau 1: Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31 in Brummen
• Stembureau 2: Woonzorgcomplex Tolzicht, Burgemeester de Wijslaan 35 in Brummen
• Stembureau 3: Seniorencomplex De Molenhorst , Molenhorst 34 in Brummen
• Stembureau 4: Kindcentrum Het P@rk, Troelstralaan 45 in Brummen
• Stembureau 5: Het Buurthuis Leuvenheim, Arnhemsestraat 117 in Leuvenheim
• Stembureau 6: Buitengewoon Kinderopvang, Oeken, Voorsterweg 125 in Brummen
• Stembureau 7: Basisschool J.H. Isings, Emperweg 70 in Empe
• Stembureau 8: Gemeenschapshuis De Wheme, Dorpsstraat 37 in Hall
• Stembureau 9: Woonzorgcentrum De Beekwal, Derickxkamp 27 in Eerbeek
• Stembureau 10: Bibliotheek Eerbeek, Coldenhovenseweg 13 in Eerbeek
• Stembureau 11: Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20 in Eerbeek
• Stembureau 12: Servicepunt Eerbeek, Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek
• Stembureau 13: Rode Kruisgebouw, Händelstraat 45 A in Eerbeek
• Stembureau 14: Basisschool De Enk, T.M.C. Asserstraat 28 in Eerbeek
• Stembureau 15: Verrij Wonen, Vulcanusweg 1 in Brummen

Meer berichten