Nieuw bestemmingsplan recreatieterrein De Vinkenweide

Brummen – Na jaren van voorbereiding heeft het college deze week ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Vinkenweide in Brummen. Het voormalige recreatieterrein is als sinds 2008 niet meer in gebruik. In overleg tussen de eigenaar en de gemeente zijn verschillende varianten onderzocht voor een nieuwe invulling. De gekozen invulling is een combinatie van wonen, natuur en extensieve recreatie.

In het plangebied wordt alle bestaande bebouwing gesloopt. Hiermee verdwijnt leegstaande bebouwing uit het landschap. Als compensatie voor de sloop van de bebouwing is het mogelijk om een landhuis aan de Eerbeekseweg te ontwikkelen en vier reguliere grondgebonden woningen aan de Hammelerweg. Binnen het landhuis ontstaan één of twee 2 wooneenheden, maar daarbij geldt als voorwaarde dat het landhuis als één hoofdgebouw wordt gerealiseerd.

Naast het wonen is natuur- en landschapsontwikkeling een belangrijk onderdeel van het plan. Hiervoor is een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld. Op het terrein wordt openbare natuur ontwikkeld met paden die aansluiten op de bestaande wandelpaden in de omgeving.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 15 maart ter inzage. Gedurende zes weken kan iedereen reageren. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling.

Meer berichten