Brug over N348 bij dorp Brummen

Brummen/Eerbeek - De werkgroep van belangstellende inwoners van het dorp Brummen en vertegenwoordigers van Dorpsraad Brummen, Ondernemersvereniging Brummen en het Sint Jans Gilde heeft haar eindadvies voor een brugverbinding tussen het dorp Brummen en het Bronkhorsterveer af. Advies van de werkgroep: "Ga voor een karakteristieke voetgangersbrug waar je ook eenvoudig met de fiets aan de hand overheen kunt."

Op initiatief van wijkraad Brummen Centraal en de gemeente ging de werkgroep begin 2017 aan de slag. Samen is gekeken naar de quick wins om de huidige route tussen veerstoep en het centrum van Brummen te verbeteren. Voor het aankomend toeristenseizoen wordt de bewegwijzering verbeterd. Ook zijn er ideeën voor het mooier maken van het viaduct bij de Cortenoeverseweg. De werkgroep heeft zich vervolgens gericht op het verkennen van de mogelijkheden voor een brug voor langzaam verkeer over de N348.

Uitgangspunten voor het ontwerp
De werkgroep begon met het opstellen van de uitgangspunten voor het ontwerp van een brug. Waar moest de brug precies komen? En wat moest deze gaan uitstralen? Andere belangrijke aandachtspunten waren de aanwezigheid van de winterdijk en het stroomgebied van de IJssel. Beiden hebben een belangrijke functie bij het beschermen tegen hoogwater. Ook daar is bij het vervolgproces voor het ontwerpen van een brug rekening mee gehouden.

Fietsend de brug over is niet haalbaar
De wens vanuit de werkgroep was in eerste instantie een brug voor voetgangers én fietsers. Om prettig over zo'n brug te kunnen fietsen zijn lange aanbruggen nodig. Er moet immers een bepaalde hoogte worden overwonnen tegen een acceptabel stijgingspercentage. De aanlegkosten voor een brug met aanbruggen zijn ingeschat op meer dan 3 miljoen euro. Dat ligt niet in lijn met de beoogde investering. Voor de werkgroep was dat voldoende reden om verder te kijken naar andere mogelijkheden.

Twee ontwerpen
Er zijn vervolgens twee ontwerpen uitgewerkt voor een voetgangersbrug waar de fiets aan de hand over meegenomen kan worden. Beide ontwerpen zijn haalbaar binnen de randvoorwaarden. Het gaat om een variant met een betonnen boogbrug en een variant met een stalen pyloonbrug. De aanleg-kosten worden geraamd op circa € 690.000 voor de betonnen brug en € 870.000 voor de pyloonbrug.

Aanbieden van eindrapportage
Een fraaie brug is volgens de werkgroep een aanwinst voor inwoners, ondernemers en toeristen in Brummen. Bovendien wordt daarmee een bijzondere historische verbinding tussen Achterhoek en Veluwe in ere hersteld. Op donderdag 8 maart bood de werkgroep haar eindrapportage aan bij wethouder Luuk Tuiten. De werkgroep hoopt dat de gemeente op basis van de rapportage budget opneemt in haar begroting en dat daarmee de komst van de brug een flinke stap dichterbij komt.

Meer berichten