Oefening van de brandweer bij de St. Walburgtoren in 1925. (Foto: Stedelijke Musea Zutphen)
Oefening van de brandweer bij de St. Walburgtoren in 1925. (Foto: Stedelijke Musea Zutphen) (Foto: Stedelijke Musea Zutphen)
Historisch Zutphen

Brandweer spuit met gekoppelde straalpijp tot boven het haantje

Op 10 juni 1926 stond in de Zutphensche Courant dat een jaar ervoor de brandweer slangen langs de Walburgtoren naar boven had gebracht om te kijken wat mogelijk zou zijn voor het geval er brand uit zou breken.

Door A.C.H. ter Hoek

Door een motorspuit werd tot een hoogte van zeventig meter water geperst. Brandwachten stonden met hun aan de slang gekoppelde straalpijp klaar en spoten tot boven het haantje. Naar aanleiding van deze proef verklaarde het college van kerkvoogden van de hervormde kerk zich bereid om de kosten voor een ijzeren stijgbuis te betalen waardoor het water tot bij de makelaar, het kruispunt dat de bol van de toren draagt, kan worden opgevoerd. Het werk werd voor een bedrag van 400 gulden door de brandweer in eigen beheer uitgevoerd. Op 9 juni 1926 werd in het openbaar proef gedraaid. In het geheim had men dat al eerder op een morgen heel vroeg, om 5 uur, gedaan. De beide wethouders, de burgemeester was verhinderd, en het college van kerkvoogden kwamen kijken. Het ging prachtig.
De rondom de makelaar aangebrachte sproeiers konden vanaf de eerste omloop aangezet worden. Nadat de motorspuit op de sproeiers was aangesloten en de kranen waren geopend, kwam een overvloedige stroom water aan alle kanten langs de toren naar beneden. Er werd 600 liter water per minuut naar de sproeiers gepompt. Na deze demonstratie liet de brandweer nog van de eerste omloop af zien dat zij met een dikke waterstraal het hele kerkdak nat kon houden.

Eind jaren dertig deelt het college van kerkvoogden van de hervormde kerk aan het gemeentebestuur mee dat de pompinstallatie in de Sint Walburgkerk is aangebracht. Deze installatie is geplaatst in een daarvoor gemaakte kelder aan de noordzijde van het middenschip en dient om de in 1926 geplaatste brandleidingen in kerk en toren te voeden. Overal tot onder de bol zijn sproeiers aangebracht. Maar kort na de Duitse bezetting in 1940 blijkt dat de brandweer niet voldoende benzine krijgt om uitgebreid met de installatie te oefenen. In november deelt de inspecteur van de kunstbescherming mee dat hij 20 liter benzine voor dat doel heeft afgestuurd. Hij hoopt dit maandelijks te kunnen herhalen maar kan niets garanderen. Vooral met de bevrijding in april 1945 heeft de toren veel granaatinslagen gehad maar gelukkig zonder brand te veroorzaken.

Meer berichten