Nieuwe woningen voor starters mogelijk in Hall

Brummen/ Hall/ Eerbeek – Burgemeester en wethouders willen in principe meewerken aan de bouw van nieuwe woningen in de kern Hall. Het gaat om betaalbare woningen voor starters aan de zuidwestzijde van de Dorpsstraat.

Het college wil in eerste instantie twaalf woningen mogelijk maken binnen het bestemmingsplan. Later zouden nog eens dertien woningen mogelijk zijn als hieraan behoefte bestaat. Met dit principebesluit komt het college tegemoet aan het burgerinitiatief ´Hall Bouwt´.

´Hall Bouwt´ is een initiatief van ´Hall Leeft´, een groep inwoners die zich sterk maakt voor de leefbaarheid van de kern Hall. Hierbij vinden zij de aanwezigheid van een school en een bloeiend verenigingsleven van belang. Nieuwe woningen voor starters zouden hier volgens hen een bijdrage aan kunnen leveren. Daarom hebben zij de stichting ´Hall Bouwt´ opgericht. In particulier opdrachtgeverschap wil deze stichting 25 starterswoningen realiseren.

Beperkte mogelijkheden
In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over woningbouw. Hierin zijn de mogelijkheden voor woningbouw in het landelijk gebied, dus ook in de kleine kernen van de gemeente Brummen, beperkt. Maar, zo geeft wethouder Eef van Ooijen aan: "In de Woonvisie 2016-2025, die de gemeenteraad in mei 2016 heeft vastgesteld, dagen we bewoners van de kleine kernen uit om met een integraal plan te komen voor leefbare kernen. Het plan voor ´Hall Bouwt´ vloeit hier uit voort. In principe willen we dan ook meewerken aan dit initiatief. We stellen hierbij wel een aantal voorwaarden."

Gefaseerde aanpak
Belangrijke voorwaarde is dat het college in principe eerst 12 woningen mogelijk wil maken binnen het bestemmingsplan. De gemeente voorziet namelijk een risico op leegstand als alle 25 gewenste woningen in één keer worden gebouwd. ´Hall Bouwt´ moet daarom nadat de eerste woningen zijn opgeleverd met een actueel onderzoek aantonen dat er behoefte bestaat aan nog eens 13 woningen. Via een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan kan het college deze dan alsnog mogelijk maken.

Vervolg
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat het in principe mee wil werken aan nieuwbouw in Hall. Het is nu aan de stichting ´Hall Bouwt´ om de plannen verder uit te werken en een bestemmingsplanprocedure te starten.

Meer berichten