Het gebouw links van de Broederenkerk is de gymzaal. (Foto: Stedelijke musea Zutphen)
Het gebouw links van de Broederenkerk is de gymzaal. (Foto: Stedelijke musea Zutphen) (Foto: Stedelijk Musea Zutphen)
Historisch Zutphen

Gymnastiekzaal aan het Broederenkerkplein

Enkele van u zullen de gymzaal op het Broederenkerkplein nog gekend hebben. Tussen de kerk en het café op de hoek van het Broederenkerkplein en de Rozengracht.

Door A.C.H. ter Hoek

Als je daar binnen in het wandrek klom kon je in de werkplaats kijken van kleermaker Ter Schegget aan de Rozengracht. Deze zaal was na het bombardement (14-10-44) zo beschadigd dat hij afgebroken moest worden. Hij heeft ruim zestig jaar dienst gedaan.
In de krant van 31 januari 1878 stond dat de zaal de dag ervoor geopend was. Genodigden luisterden in het nieuwe gebouw naar toespraken. De burgemeester sprak over het grote nut der gymnastiek en prees de gymleraar Heskes voor "zijne trouwe plichtsbetrachting en van wiens onderwijs hij zich in de thans geopende school, toegerust met de beste hulpmiddelen, de schoonste vruchten beloofde". Volgens de heer Henny, voorzitter van de commissie van toezicht, was een gebouw tot stand gebracht dat wat inrichting en hulpmiddelen betreft met de beste uit de buurt kan wedijveren. Om dit te kunnen bouwen had de bouwmeester de heer Itz met de heer Heskes ook in het buitenland enige gymzalen bezocht.
Heskes bedankte de sprekers en verzekerde dat het nieuwe gebouw voor hem "een spoorslag tot vernieuwde werkzaamheid en inspanning zou wezen en hij hoopte dat de leerlingen met lust gebruik zouden maken van de uitstekende gelegenheid."
Na afloop van de toespraken werden de werktuigen die uitgestald stonden in een oogwenk opgeruimd. De leraar commandeerde "Geef acht" waarop de leerlingen enige oefeningen in de kamergymnastiek en juistheid en sierlijkheid volbrachten.
De krant eindigt met: "Zoo is dan voor dezen tak van onderwijs eene nieuwe inrichting ingewijd, die, hebbe zij lang op zich doen wachten, tot stand gekomen is door de bemoeiingen van een verlicht Bestuur en die een sieraad voor de stad genoemd mag worden."
De Zutphensche gymnastiekvereniging Olympia hield zaterdag 2 februari 1878 haar eerste "oefenvergadering" in het nieuwe lokaal. Zonder dat men het verwacht had werd het een feestelijke avond. De leden konden de prachtige en doelmatige zaal en de werktuigen in ogenschouw nemen en op verschillende manieren met de laatste kennis maken. De Olympianen keerden huiswaarts, opgetogen over de prachtige zaal.

Meer berichten