Logo zutphensekoerier.nl


Foto: Stedelijk Zutphen

Het Stedelijk start met invoering technasium

Zutphen - Het Stedelijk in Zutphen is dit schooljaar gestart met het traject om technasium te worden. Het technasium is een formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo. Op maandag 13 november was hiervoor op de school de feestelijke aftrap.

Schoolleider Arnold van Gessel: "Het technasium sluit heel goed aan bij ons onderwijskundig concept en de expertise binnen onze school met vakken als Science en NLT (Natuur, Leven en Technologie). We sturen op maatwerk en ondernemend leren. Binnen het leergebied onderzoeken en ontwerpen gaan leerlingen aan de slag met vraagstukken en opdrachten uit de praktijk. Met plezier kijken we uit naar de samenwerking met de collega's uit het netwerk."


Een voorwaarde om technasium te kunnen worden is dat een school onderdeel uitmaakt van een regionaal netwerk. Binnen de netwerken werken meerdere technasia gezamenlijk, onder begeleiding van een netwerkcoach, aan de ontwikkeling en kwaliteit van hun technasiumonderwijs. Het Stedelijk wordt het vijfde technasium in het netwerk Gelderland. De andere technasia zijn: het Ulenhof College in Doetinchem, het Almende College Isala in Silvolde, het Schaersvoorde College in Aalten en het Veluws College Walterbosch in Apeldoorn. Later dit jaar ondertekenen de school en de andere technasia een convenant ter bekrachtiging van hun samenwerking. Mascha Schnitzler, netwerkvoorzitter en schoolleider van het Almende College in Silvolde, is blij met de versterking: "We kijken uit naar de samenwerking met Het Stedelijk, een school die sterk is in persoonlijk maatwerk voor leerlingen. Nieuwe kennis en ervaring die we goed kunnen inzetten in de doorontwikkeling van het technasiumonderwijs binnen ons netwerk."


Over het technasiumonderwijs
Het technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo, die bestaat sinds 2004. Op dit moment zijn er 92 technasia, verspreid over heel Nederland. Twee scholen zitten daarnaast in het voorbereidende jaar om technasium te worden. Het technasium streeft naar een verbeterde instroom naar en een bewustere keuze voor bètatechnische opleidingen in het hoger onderwijs en wil de belangstelling voor bètatechnische beroepen vergroten. Centraal binnen het technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan actuele, bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Scholen met het predicaat technasium zijn aangesloten bij Stichting Technasium. De stichting ontwikkelt het technasium-onderwijs, schoolt docenten en bewaakt de kwaliteit.


Ria Sluiter, directeur van Stichting Technasium: "Wij leiden graag technasiumleerlingen op tot competente en kritische vragenstellers die nieuwsgierig zijn naar de wereld van bèta en techniek. Dat is ook belangrijk voor actuele vraagstukken van opdrachtgevers in de regio Gelderland, waar dit nieuwe technasium gaat starten."

Meer berichten


Shopbox