Logo zutphensekoerier.nl


Foto: Hans ten Brinke

Gezocht bewoners, die mee willen praten over de Uitwijk

Zutphen - Sinds 1986 staat op de Brink in Zutphen het gebouw de Uitwijk – een wijkgebouw voor alle bewoners van de Zuidwijken. We zoeken u, bewoner van de Zuidwijken, die hierover mee wil praten en mee wil denken.

Hoe belangrijk vindt u het eigen wijkgebouw met mogelijkheden voor jong en oud. Welke activiteiten zou u graag in uw wijk willen zien en/ of willen organiseren. Heeft u leuke ideeën of wilt u meepraten over de inrichting? Of wilt u weten wat er allemaal te doen is?

Onlangs zijn een afvaardiging van Perspectief, de wijkregisseur van de gemeente Zutphen ,het Wijkteam en bewoners bij elkaar geweest om te overleggen over de toekomst en de inrichting van de Uitwijk. Er zijn twee werkgroepen geformeerd: een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om het activiteitenaanbod te verbreden en te vernieuwen, de andere werkgroep maakt een plan van aanpak voor het opknappen van het gebouw.

De Uitwijk moet weer een ontmoetingspunt worden voor de bewoners van de Zuidwijken en de plannen voor de toekomst willen we dan ook samen met bewoners uitwerken. Onze bedoeling is er een toegankelijk, gastvrij en gezellig gebouw van te maken, waar alle bewoners zich thuis kunnen voelen.

Voor meer informatie of aanmelden om mee te praten kunt u contact opnemen via de e-mail: wijkteamdezuidwijken@gmail.com of bel naar telefoon 0575-521908, of www.dezuidwijken.nl.

Op 24 november vanaf 14.00 uur staat de werkgroep in de Uitwijk op de informatiemarkt, u kunt kennismaken met de leden van de werkgroep en uw vragen en ideeën bespreken.

Meer berichten


Shopbox