Logo zutphensekoerier.nl


Waardevolle uitwisselingen bij kick-off waarbij kind centraal staat

Brummen/Hall – "Een zeer waardevolle bijeenkomst waarbij velen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen in de gemeente Brummen hun ideeën en ervaringen hebben kunnen inbrengen". Woorden van deze strekking gebruikte gesprekleider Frank Weijers bij de afsluiting van de eerste van twee kick-off bijeenkomsten waarbij het opgroeiende kind in de gemeente centraal staat. "Het is voor jullie allen een mooie stap in de richting van een nog betere samenwerking waar het gaat om een positieve ontwikkeling van onze kinderen".

Onder het motto "Ieder kind een mooi mens" organiseren het samenwerkingsverband IJssel Berkel (primair onderwijs) en de gemeente Brummen samen twee identieke startbijeenkomsten in zaal Bello in Hall. Bij de eerste bijeenkomst op donderdag 9 november waren ongeveer honderd personen aanwezigen: ouders, leerkrachten en andere deskundigen binnen een schoolorganisatie, het sociale wijkteam (Team voor Elkaar), beleidsmakers en andere professionals. Onder deskundige leiding van Frank Weijers vonden bijzondere gesprekken plaats over het belang van de ontwikkeling van kinderen en de manier waarop dat samen het beste vormgegeven kan worden. Hij gebruikte hierbij de werkwijze van 'deep democracy'. Dit is een methode waarbij iedereen gehoord wordt en waarvan elementen ook later zelf toegepast kunnen worden. Op school, in de klas, op het werk en ook in de thuissituatie.

Inspiratie
Ook wethouder Jolanda Pierik kwam kort zelf polshoogte nemen bij de bijeenkomst. "Goed om te zien dat zoveel mensen naar deze bijeenkomst gekomen zijn. De bevlogenheid en inzet van iedereen die je bij deze bijeenkomst ziet is van onschatbare waarde voor het bereiken van ons gezamenlijk doel: dat ieder kind kan groeien en ontwikkelen en kan laten zien wat een mooi mens hij of zij is. Met elkaar zorgen dat we ieders bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen nog beter te laten zijn en op elkaar af te stemmen. Deze bijeenkomst is daar heel inspirerend voor geweest", aldus wethouder Pierik.

Meer weten of meepraten?
Komende woensdag 15 november is een tweede identieke sessie. Daarna gaat de gemeente met het onderwijs kijken hoe deze kick-off bijeenkomst een passend vervolg kan krijgen. Voor de bijeenkomst van 15 november is er nog ruimte voor enkele deelnemers. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, bijvoorbeeld omdat u ouder ben van een kind dat op een basisschool in onze gemeente zit? Dan kunt u zich wenden tot uw basisschool. Lokale professionals kunnen contact opnemen met mevrouw G. Bijlsma van de gemeente Brummen. Dit kan via mailadres g.bijlsma@brummen.nl of het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33.

Meer berichten


Shopbox