Bronckhorst vervangt versneld alle openbare verlichting door LED

Bronckhorst - De openbare verlichting in de gemeente Bronckhorst wordt op korte termijn vervangen door LED-verlichting. Het was al de bedoeling om de huidige verlichting in 4 jaar te vervangen door LED. Op verzoek van de gemeenteraad wordt deze vervanging nu versneld uitgevoerd.

Wethouder Paul seesing: Gebruik van LED verlichting levert een energiebesparing op van ruim 50% van de energiekosten. Daarnaast is de gemiddelde levensduur van de LED-lampen 20 jaar, waardoor de lampen minder vaak vervangen moeten worden. Dat levert het een besparing in onderhoud op. Ook zorgt LED verlichting voor minder storingen.

Duurzaamheidsdoelstelling
Wethouder Paul Seesing: "Onze doelstelling is om uiterlijk begin 2019 alle openbare verlichting in Bronckhorst te hebben voorzien van LED. Als gemeente willen we dat Bronckhorst in 2030 energieneutraal is. Dat zijn we als we net zoveel energie op duurzame wijze opwekken als dat we gebruiken. De LED verlichting draagt er aan bij om deze doelstelling te behalen."

De gemeente is op dit moment bezig met de aanbesteding, zodat begin 2018 gestart kan worden met de vervanging van de lampen. Met de vervanging is een investering van €1.000.000 gemoeid, welke in ca 10 jaar wordt terugverdiend.

Meer berichten