Praat mee tijdens forumbijeenkomsten gemeenteraad Brummen

Brummen – Donderdagavond 9 november vinden er twee forumbijeenkomsten van de gemeenteraad in Brummen plaats. U bent van harte welkom in het gemeentehuis in Brummen om deze bij te wonen. Beide fora beginnen om 20.00 uur.

De agenda met de achterliggende stukken kunt u downloaden van de gemeentelijke website. Ook kunt u een gratis exemplaar afhalen bij de receptie in het gemeentehuis of het overheidsinformatiepunt in de bibliotheek in Eerbeek en Brummen.

De beide raadsfora beginnen met enkele vaste agendapunten. Denk hierbij aan de mogelijkheid van inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat, de informatieverstrekking door de portefeuillehouders en de algemene vragenronde. Ook staat de lijst van ingekomen stukken (zowel ingekomen post als ter kennisname stukken vanuit het college) op de agenda.

Inhoudelijke onderwerpen
In het forum Ruimte wordt het raadsvoorstel besproken dat tot doel heeft het mogelijk te maken dat ouderen makkelijker langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Deze 'blijverslening' wordt mogelijk wanneer de gemeenteraad later in november de bijhorende verordening vaststelt. Het gecombineerde forum Samenleving/Bestuur/Financiën bespreekt vijf raadsvoorstellen, waaronder de belastingvoorstellen voor het komende jaar en de gemeentelijke visie op haar eigen dienstverlening. Ook buigen de raadsleden zich over het voorstel waarin de scenario's zijn gewerkt als het gaat om de gemeenschappelijke regeling Delta en het mogelijk lokaal uitvoeren van de Wsw, participatiewet en arbeidsmatige dagbesteding. Een vierde raadsvoorstel heeft betrekking op ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen. Tot slot komt het raadsvoorstel aan bod voor een nieuw gezondheidsbeleid voor de periode 2017-2021. Dit beleid is positief en samenhangend, aldus de titel van de beleidsnotitie.

Meepraten? Dat kan!
Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Dit kan over onderwerpen of voorstellen die op de agenda staan. Maar ook kunt u een onderwerp aan de orde stellen dat niet op de agenda van het forum staat. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, dan is het verstandig dit vooraf te melden bij de griffie van de gemeenteraad. Deze is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33.

Over de fora
Elke maand houdt de gemeenteraad van Brummen forumbijeenkomsten op het gebied van onder meer ruimte, samenleving en bestuur. Met deze fora willen de raadsleden informatie vergaren, waarmee de zes politieke fracties hun standpunten kunnen vormen voor de raadsvergadering. Iedereen is dan ook van harte welkom om deze fora bij te wonen en mee te praten over de onderwerpen of voorstellen die op de agenda staan. Dit kan tijdens de vragenronde bij het forum waarvoor het onderwerp geagendeerd. Inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die het spreekrecht willen gebruiken voor een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen dit ook doen tijdens een forum. Neem hiervoor tijdig contact op met de griffie.

Meer berichten