Logo zutphensekoerier.nl


Foto: Historische Vereniging Zutphen

Hovenaren maken wandeling door roemrijk verleden van hun wijk

Zutphen -Vanwege het Wijkontwikkelingsplan De Hoven en op initiatief van de Historische Vereniging Zutphen en de Gemeente Zutphen hebben de Wijkraad De Hoven en de Buurtvereniging De Hoven op 3 en 10 oktober samenkomsten gehouden met als doel "Verbinden".

Om de saamhorigheid in de wijk te vergroten, wordt het verleden verbonden met het heden en dit gebeurt door bijvoorbeeld oudere wijkbewoners verhalen uit het verleden, die typisch zijn voor de Heufse gemeenschap, te laten vertellen. Het is de bedoeling deze verhalen en anekdotes later te bundelen zodat ze in de vorm van een boekwerk kunnen worden uitgegeven.


De samenkomst op 3 oktober was bedoeld voor de 55-plusbewoners van de wijk en tot vreugde van de organisatoren was er een grote opkomst. Om 15.00 uur werd er begonnen met een kop thee of koffie en na een inleiding van Ap Lammers (HVZ) begonnen de dames Gerrie Willemsen en Gerrie Meijboom met hun wandeling door het rijke verleden van de wijk.


Met af en toe een sprong in het verre verleden kwamen er beelden voorbij, ook in de vorm van korte filmpjes, van de voor velen herkenbare voorbije tijd. Ook voor de bewoners die zich als 'import' beschouwen was het interessant te zien en te horen hoe hun wijk er vroeger uitzag.
Na de presentatie werd er onder genot van een heerlijke uitgebreide maaltijd, die gratis door de Wijkraad werd aangeboden, nog verder gepraat.


De samenkomst van 10 oktober was bedoeld voor de overige bewoners en begon om 20.00 uur en werd ook goed bezocht.
De presentatie was, in vergelijking met de vorige, zelfs nog wat uitgebreid, en er werd met aanvullend commentaar van de toehoorders van genoten.

Op beide avonden gaf Inèz Kok, theatermaker, informatie over haar project "Boeiende Buren ".


In samenwerking met de Buurtvereniging De Hoven wil zij locatievoorstellingen in de wijk organiseren. De inhoud hiervan is gebaseerd op waar gebeurde verhalen van bewoners uit De Hoven.

Voor meer informatie : www.verzien.nl/hoventheater.

De organisatoren van beide avonden waren tevreden over het resultaat en gaan ervan uit dat dit soort activiteiten positief bij zal dragen aan het thema " Verbinden ". Het te bouwen Buurthuis in De Hoven zal in dit proces een belangrijke rol gaan spelen.

Meer berichten


Shopbox