Logo zutphensekoerier.nl

Woningbedrijf Warnsveld en woningstichting Ons Huis gaan fuseren

Warnsveld - Woningstichting Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld gaan vanaf januari samen verder. Beide corporaties zijn actief in de gemeente Zutphen. Ons Huis is ook actief in de gemeente Apeldoorn.

Nadat de raden van Commissarissen van WBW en Ons Huis groen licht gaven, heeft de Autoriteit Woningcorporaties namens de minister de fusie goedgekeurd. De huurdersorganisaties, medewerkers, Dorpsraad Warnsveld en de gemeenten Zutphen en Apeldoorn zijn eveneens positief over het samengaan van beide organisaties. De afgelopen maanden is de haalbaarheid van de fusie onderzocht. Met de fusie is er meer slagkracht om de volkshuisvestelijke taken in de Warnsveld, Zutphen en Apeldoorn goed op te pakken en te investeren in woningen voor de doelgroep.

De fusieorganisatie gaat verder onder de naam Ons Huis en Arjen Jongstra blijft directeur-bestuurder. Directeur-bestuurder René Rademaker van Woningbedrijf Warnsveld gaat binnen de organisatie van Ons Huis verder in een andere functie, evenals vier andere medewerkers van WBW.

Om vanaf 1 januari als één organisatie te kunnen werken zijn de voorbereidingen nu in volle gang. Huurders in Warnsveld krijgen binnenkort bericht wat er wel of niet verandert en waar, hoe en bij wie ze terecht kunnen.

Meer berichten


Shopbox