Interieur Broederenkerk Foto Stedelijke musea Zutphen.
Interieur Broederenkerk Foto Stedelijke musea Zutphen.
Historisch Zutphen

Terugkijken op Broederenkerk

ZUTPHEN - Onlangs werd de vernieuwde bieb geopend. De mensen werden verwelkomd door de directeur in feesttenue. Het is een heel mooie bibliotheek geworden met houten ornamenten die doen denken aan de Zutphense vlag maar die ook een verbinding bleken te hebben met de orde van de Dominicanen die hier kerk en klooster hadden.


Rondkijkend moest ik terugdenken aan de tijd dat de Broederenkerk nog één van de twee Hervormde kerken was. In de jaren vijftig. Twee kerken deze en de Walburg waren van dat kerkgenootschap en er werd iedere zondag in beiden een dienst gehouden. In die tijd had dit kerkgenootschap twee stromingen en vrijzinnige en een rechtzinnige die om beurten beide kerken gebruikten.


Als je er binnenkwam had je een groot portaal met in het midden een soort loket. Dat herinnerde aan de tijd dat er plaatsengeld betaald werd. De rest van de ruimte werd met slecht weer vaak gebruikt als fietsenstalling. Links en rechts zaten deuren die toegang gaven tot de kerk. Zowel aan de west- als aan de oostkant stonden banken in het midden enkele rijen stoelen die naar de noordzijde gericht waren waar ook de preekstoel stond. Boven het eerder genoemde portaal stond een groot orgel. Deze bankenopstelling is in 1938 gerealiseerd. Toen is de hele kerk opgeknapt. Bij de geboorte van prinses Beatrix was een restaurateur bezig met de plafondschildering. Hij zette haar naam in een banderolle net voor het koor. Gelukkig heeft die de volgende restauraties overleefd.
Iets verderop zat een gat in het plafond. Vanaf deze plaats werd de poortklok met de hand geluid tot 1950 daarna automatisch. Van jongens die daar in de buurt woonden en die de Dupo/Rosmolensteeg als speelplaats gebruikten hoorde ik dat ze wel eens mee mochten met die laatste klokkenluider Jan Groeve. Ze mochten om zes uur twee minuten en 's avonds om kwart voor tien een kwartier die klok luiden Daar in de Dupo was naast het terrein van de Landbouwwinterschool ook nog een stukje van de gemeentereiniging waar de handveegwagens stonden. Via dat plaatsje kon je aan de achterzijde in de kerk komen was je ook dicht bij de plaats waar de klok geluid werd.


In 1972 werd de kerk, zoals dat zo fraai heet, aan de eredienst onttrokken. In 1979 besloot de gemeenteraad er de bibliotheek in te vestigen. Deze werd in 1983 geopend.

A.C.H. ter Hoek

Meer berichten