Logo zutphensekoerier.nl


Zutphens werkbedrijf helpt meer mensen naar werk

ZUTPHEN - Meer inwoners naar werk helpen of mee laten doen in onze lokale samenleving; voor die opgave staat Zutphen.
Dit is hét speerpunt van gemeentebestuur en gemeenteraad en de oprichting van een werkbedrijf moet daar een
belangrijke bijdrage aan leveren. In het werkbedrijf worden de krachten van verschillende
uitvoeringsorganisaties gebundeld. Daardoor ontstaat één organisatie voor inwoners en werkgevers met de focus
op werk en meedoen. De Zutphense politiek bespreekt het voorstel om een werkbedrijf op te richten naar
verwachting in de vergadering van 6 juni.


Op dit moment voeren meerdere organisaties verschillende wetten uit die allemaal betrekking hebben op werk of
meedoen. Het gaat om de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het onderdeel Werk van de Participatiewet en
de inkoop van arbeidsmatige dagbesteding. Door de uitvoering van deze wetten en de werkgeversdienstverlening onder
te brengen bij één organisatie is het beter mogelijk de krachten te bundelen. Hierdoor ontstaat een organisatie die zich
volledig richt op het aan het werk (betaald en onbetaald) krijgen en houden van inwoners. De belangrijkste taken van het
werkbedrijf zijn het matchen van mensen en werk, het bieden van begeleiding op de werkvloer, het vinden en binden
van werkgevers en het zoeken van de samenwerking met andere werkbedrijven in de arbeidsmarktregio op die vlakken
waar meerwaarde gecreëerd kan worden voor inwoners, werkgevers en organisaties. Voor zowel inwoners als
werkgevers ontstaat één organisatie en dus één aanspreekpunt voor werk. Het resultaat hiervan is dat de gemeente
Zutphen meer inwoners en werkgevers kan helpen en dat beter kan doen.


Werk blijft
Wethouder Annelies de Jonge: "Zutphen staat voor een grote opgave en ik voel daarom een verantwoordelijkheid om
zoveel mogelijk inwoners naar werk te helpen. Daarom hebben we en een nieuwe visie op de Participatiewet
ontwikkeld, waarin aan het werk helpen, het bieden van meer mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling met behulp
van onderwijs en meer ruimte voor initiatiefnemers zoals werkgevers, inwoners en organisaties centraal staat. Maar
daarmee zijn we er nog niet. We willen de uitvoering ook anders organiseren. Door het anders te gaan doen, kunnen we
het ook beter doen." Omdat we het vooral anders gaan organiseren, blijft het werk bestaan en de expertise behouden. Er
verandert voor de medewerkers met een WSW indicatie niets. Zij blijven werken waar ze werken.


Samenwerking
Het Plein en Delta voeren momenteel de wetten uit voor de gemeente Zutphen. Het zijn allebei gemeenschappelijke
regelingen. Dit betekent dat meerdere gemeenten deelnemen in deze organisaties. Als de gemeenteraad van Zutphen
instemt met de oprichting van een werkbedrijf, dan gaat het Zutphense gemeentebestuur met de andere deelnemende
gemeenten in gesprek over de toekomst van Het Plein en Delta. Wethouder Annelies de Jonge: "De opgave op het
gebied van werkgelegenheid voor Zutphen is veruit het grootst ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten. Wij
kiezen ervoor om deze noodzakelijke stappen te zetten en doen dit graag in samenwerking met de partnergemeenten en
uitvoeringsorganisaties. Daartoe heb ik hen ook uitgenodigd. Een mogelijkheid is dat het werkbedrijf ook diensten zou
kunnen leveren aan andere gemeenten op basis van inkoopafspraken. Wij hebben elkaar immers nodig. Het is
bijvoorbeeld belangrijk om te blijven samenwerken op het gebied van het benaderen en ontzorgen van werkgevers, met
behulp van een sterke werkgeversdienstverlening die lokaal en ook regionaal werkt."


Proces
Op 6 juni staat het collegevoorstel op de politieke agenda. Als de raad instemt met het voorstel, dan wordt in de
zomermaanden een bedrijfsplan opgesteld. Die moet na de zomer klaar zijn. Ook worden na het besluit de gesprekken
opgestart met Het Plein en Delta.

Reageer als eerste
Meer berichten